Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetargi
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:20
 2. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Data utworzenia: 15-10-2021 13:20
 3. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku
  Data modyfikacji: 14-10-2021 14:00
 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 13:57
 5. Budżet Gminy
  Data modyfikacji: 14-10-2021 13:52
 6. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  Data modyfikacji: 14-10-2021 13:49
 7. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Data utworzenia: 14-10-2021 13:12
 8. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:45
 9. Referat inwestycji - informacje
  Data modyfikacji: 11-10-2021 13:32
 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Zakładu w Grabówce
  Data utworzenia: 11-10-2021 13:31
Wersja XML