Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały z siedemnastej sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r. i osiemastej sesji z 24 lutego 2020 r.
  Data modyfikacji: 26-02-2020 07:39
 2. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 25-02-2020 15:14
 3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Data modyfikacji: 25-02-2020 13:17
 4. Referat inwestycji - informacje
  Data modyfikacji: 25-02-2020 08:55
 5. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Data utworzenia: 25-02-2020 08:54
 6. Przetargi
  Data modyfikacji: 24-02-2020 13:10
 7. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Data utworzenia: 24-02-2020 13:09
 8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramch zadania: "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - Podświęcie"
  Data utworzenia: 21-02-2020 07:38
 9. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Data modyfikacji: 20-02-2020 09:26
 10. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:48
Wersja XML