Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Data modyfikacji: 21-01-2022 11:08
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 9/2022 - BIP
  Data utworzenia: 21-01-2022 11:05
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2022 - BIP
  Data utworzenia: 21-01-2022 11:02
 4. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Data modyfikacji: 19-01-2022 14:45
 5. Konkursy ofert
  Data modyfikacji: 18-01-2022 09:32
 6. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półorczu 2022 r.
  Data modyfikacji: 18-01-2022 09:31
 7. Przetargi
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:06
 8. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Data utworzenia: 17-01-2022 14:59
 9. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2022 roku
  Data modyfikacji: 13-01-2022 12:01
 10. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 13-01-2022 11:52
Wersja XML