Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:52
 2. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Data modyfikacji: 17-05-2022 08:05
 3. Bilanse i inne sprawozdania finansowe
  Data modyfikacji: 13-05-2022 10:46
 4. Wyniki przetargów
  Data modyfikacji: 12-05-2022 13:05
 5. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Data modyfikacji: 12-05-2022 08:51
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 55/2022-BIP
  Data utworzenia: 12-05-2022 08:51
 7. Przetargi
  Data modyfikacji: 11-05-2022 13:10
 8. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346
  Data utworzenia: 11-05-2022 13:10
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 11-05-2022 12:57
 10. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Solarni i dyrektora Zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu
  Data modyfikacji: 11-05-2022 10:40
Wersja XML