Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

IRZP.271.7.2020                                                                              Bierawa,  25.09.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  314 998,12 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena 

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

48,34 pkt

 

40

 

88,34 pkt

 

2

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

60 pkt

 

40

 

 100 pkt

3

SANABUD S.A.

AL. Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn - Koźle

 

46,88 pkt

 

40

 

86,88 pkt

4

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

 

50,06 pkt

 

40

 

90,06 pkt

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

38,41 pkt

 

40

 

78,41 pkt

 

6

GLOBETTER Pandel Adam

Czarnocin, ul. Wiejska 42

47-150 Leśnica

 

54,65 pkt

 

40

 

94,65 pkt

7

ROCON Sp. z o.o.

ul. Porcelitowa 13

49-130 Tułowice

 

42,68 pkt

 

40

 

82,68 pkt

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

Spółka z o.o.

ul. Kłosowa 4

47-206 Kędzierzyn – Koźle

 

44,54 pkt

 

40

 

84,54 pkt

9

Konsorcjum firm:

PHU Profectus Sp. z o.o.

ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

 

47,93 pkt

 

40

 

87,93 pkt

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S.Górski I.Górska Sp. Jawna

ul. Witosa 1A

48-120 Baborów

 

45,94 pkt

 

40

 

85,94 pkt

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp  w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Wersja XML