Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku

1) Wójt Gminy - PDFFicoń Krzysztof.pdf

2) Zastępca Wójta Gminy - PDFWróbel Stanisław.pdf

3) Skarbnik Gminy - PDFPawliczek-Kubicka Sybilla.pdf

4) Sekretarz Gminy - PDFGawlik Barbara.pdf

5) Kierownik GOPS w Bierawie - PDFMusioł Karina.pdf

6) Pracownik socjalny - PDFAdamczyk Małgorzata.pdf

7) Inspektor zatrudniony w GOPS w Bierawie - PDFJaskolka Anita.pdf

8) Dyrektor ZGKiM w Bierawie - PDFWalkiewicz Piotr.pdf

9) Dyrektor GCKiR w Bierawie - PDFWierzba Mirosław.pdf

10) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu - PDFWierzba Jolanta.pdf

11) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziergowicach - PDFDubak Edyta.pdf

12) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni - PDFPiątek Marek.pdf

13) Dyrektor Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Solarni - PDFWochnik-Kukawska Ilona.pdf

14) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bierawie - PDFBagińska Monika.pdf

15) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dziergowicach -PDFDonajska Beata.pdf

16) Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotlarni - PDFFajęska Anna.pdf
      PDFOświadczenie majątkowe A. Fajęska z 31.08.2020.pdf
 

17) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotlarni od 1.09.2020 r. + PDFOświadczenie majątkowe A. Fajęska 10.09.2020.pdf
 

Wersja XML