Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

 
Sprawozdanie finansowe za 2019r. - Szkoła Podstawowa w Solarni
 
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFZałącznik do informacji dodatkowe .pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFBILANS.pdf

 
 
 
 
 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 
JPEGSprawozdanie finansowe (1).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (2).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (3).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (4).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (5).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (6).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (7).jpeg
JPEGSprawozdanie finansowe (8).jpeg
Wersja XML