Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bierawa - jest Stanisław Wróbel - Zastępca Wójta Gminy Bierawa.

zastepca@bierawa.pl, tel. 77 4872 266 

Dodatkowo w zakresie dostępności cyfrowej - obowiązki te realizuje Artur Pawlaczyk - informatyk w Urzędzie Gminy Bierawa

informatyk@bierawa.pl, tel. 77 4872 266

 

Do zadań koordynatora należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

PDFPlan działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.pdf
 

Wersja XML