Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne

 

IRZP.271.11.2019                                                                            Bierawa,  29.10.2019 r.

 

 

                                                                          wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

 

Kam – I Music Media Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

 

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  95 448,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt), oraz termin realizacji zamówienia (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena                      w zł

(60 %)

Termin realizacji zamówienia

 (40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

KAM – I Music Media Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

 

60,00

 

40

 

100

 

2

GAMUZ J.P. GACKA Spółka Jawna

ul. Alfonsa Górnika 9A

40-133 Katowice

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

 

GAMUZ J.P. GACKA Spółka Jawna

ul. Alfonsa Górnika 9A

40-133 Katowice

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Oferta złożona w dniu 27.09.2019 r. przez GAMUZ J.P. GACKA Spółka Jawna jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 6 do siwz Zamawiający określił parametry sprzętu zamawianej dostawy. Wykonawca złożył ofertę, w której wykazał sprzęt nieodpowiadający treści siwz tj.:

1. Pozycja 7 Mikrofon bezprzewodowy nagłowny – SHURE BLX 188E/SM35.

Mikrofon bezprzewodowy działa w zakresie częstotliwości 50Hz-20kHz. Zamawiający żądał mikrofonu bezprzewodowego działającego w zakresie częstotliwości 35Hz-20kHz.

2. Pozycja 10 Statyw kolumnowy ATHLETIC BOX-4.

Statyw kolumnowy nie posiada korby i ma maksymalny udźwig 40 kg. Zamawiający żądał statywu kolumnowego z korbą i maksymalnym udźwigiem 70 kg.

3. Pozycja 11 Zestaw przenośny nagłośnieniowy IBIZA PORT85UHF-BT.

Przenośny zestaw nagłośnieniowy działa w paśmie UHF. Zamawiający żądał zestawu nagłośnieniowego działającego w paśmie VHF.

4. Pozycja 14 Perkusja BEHRINGER XD8USB.

Perkusja nie posiada: modułu perkusyjnego z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD,  1600 zupełnie sampli dźwiękowych posegregowanych w 1000 predefiniowanych zestawów,           14” dwustrefowego pada werblowego, dwustrefowych pad tomów (8”, 10”, 12”). Zamawiający żądał perkusji, która miała posiadać m.in. w/w parametry.

5. Pozycja 23 Statyw kolumnowy VONYX LS93

Statyw kolumnowy posiada zakres regulacji wysokości od 134 cm do 205 cm. Zamawiający żądał statywu kolumnowego z zakresem regulacji od 132 cm do 210 cm.

W związku z powyższym uznaje się ofertę za odrzuconą.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wersja XML