Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilanse i inne sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2021r Gmina Bierawa
 
PDFbilans 2021_GIMN.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2021 - Gimnazjum innowacji.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021-1.pdf
PDFRZIS 2021_GIMN.pdf
PDFRZIS 2021_GIMN-1.pdf
PDFbilans 2021.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2021 - Szkoła eksperymentów i doświadczeń.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021-1.pdf
PDFRZIS 2021.pdf
PDFRZIS 2021-1.pdf
PDFbilans 2021.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2021.pdf
PDFRZIS 2021.pdf
PDFRZIS 2021-1.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021-1.pdf
PDFbilans 2021_SOL.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2021 - Wymiana źródeł ciepła SP Solarnia.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021_SOL.pdf
PDFzmiany w funduszu 2021_SOL-1.pdf
PDFRZIS 2021_SOL.pdf
PDFRZIS 2021_SOL-1.pdf
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2020r Gmina Bierawa
 
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Wymiana źródeł ciepła SP Solarnia.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - UB Bierawa.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szkoła eksperymentów i doświadczeń.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szansa dla Przedszkolaka.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Gimnazjum innowacji.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Ciekawy świat Przedszkolaka.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Bilans 2020.pdf
PDFbilans 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA.pdf
PDFbilans 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA.pdf
PDFbilans 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI.pdf
PDFbilans 2020 URZĄD GMINY BIERAWA.pdf
PDFbilans 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ.pdf
PDFUG Bierawa - Bilans - Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
PDFProgram Ciekawy świat przedszkolaka Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
PDFProgram Szkoła eksperymentów i doświadczeń Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2019r Gmina Bierawa
 
PDFUrząd Gminy zmiany w funduszu 2019 cz II.pdf
PDFUrząd Gminy zmiany w funduszu 2019 cz I.pdf
PDFUrząd Gminy RZIS 2019 cz II.pdf
PDFUrząd Gminy RZIS 2019 cz I.pdf
PDFUrząd Gminy bilans 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa tab. 1 Administracja.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 UG.pdf
 
PDFWymiana źródeł ciepła w SP Solarnia zmiany w funduszu 2019 cz II.pdf
PDFWymiana źródeł ciepła w SP Solarnia RZIS 2019 cz I.pdf
PDFWymiana źródeł ciepła SP Solarnia zmiany w funduszu 2019 cz I.pdf
PDFWymiana źródeł ciepła SP Solarnia RZIS 2019 cz II.pdf
PDFWymian źródeł ciepła SP Solarnia bilans 2019.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 - Wymiana żródeł ciepła Szkoła Podstawowa w Solarni.pdf
 
PDFSzkoła eksperymentów i doświadczeń zmiany w funduszu 2019 cz I.pdf
PDFSzkoła eksperymentów i doświadczeń RZIS 2019 cz II.pdf
PDFSzkola eksperymentów i doswiadczen zmiany w funduszu 2019 cz II.pdf
PDFSzkola eksperymentów i doswiadczen RZIS 2019 cz I.pdf
PDFSzkola eksperymentów i doswiadczen bilans 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa tab. 1 Szkoła eksperymentów i doświadczeń.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 - Szkoła eksperymentów i doświadzczeń.pdf
 
PDFSzansa dla Przedszkolaka zmiany w funduszu 2019 cz II.pdf
PDFSzansa dla Przedszkolaka zmiany w funduszu 2019 cz I.pdf
PDFSzansa dla Przedszkolaka RZIS 2019 cz II.pdf
PDFSzansa dla Przedszkolaka RZIS 2019 cz I.pdf
PDFSzansa dla Przedszkolaka bilans 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa tab. 1 Szansa dla przedszkolaka.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 - Szansa dla Przedszkolaka.pdf
 
PDFInformacja dodatkowa tab. 1 Gimnazjum Innowacji.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 - Gimnazjum Innowacji.pdf
PDFGimnazjum Innowacji zmiany w funduszu 2019 cz II.pdf
PDFGimnazjum Innowacji zmiany w funduszu 2019 cz I.pdf
PDFGimnazjum Innowacji RZIS 2019 cz II.pdf
PDFGimnazjum Innowacji RZIS 2019 cz I.pdf
PDFGimnazjum Innowacji bilans 2019.pdf
 
PDFInformacja dodatkowa tab. 1 Ciekawy świat Przedszkolaka.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2019 - Ciekawy Świat Przedszkolaka.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka Zmiany w funduszu 2019 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka Zmiany w funduszu 2019 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka RZiS 2019 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka RZiS 2019 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka Bilans 2019.pdf
 
 
 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

PDFSprawozdanie finansowe (20).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (19).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (18).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (17).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (16).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (15).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (14).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (13).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (12).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (11).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (10).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (9).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (8).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (7).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (6).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (5).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (4).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (3).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (2).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (1).pdf

PDFZałącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.pdf

 

 

PDFBilans jednostki za 2018 rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2018 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok.pdf

  

Wersja XML