Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje, wnioski radnych

Typ wystąpienia: interpelacja
Nazwisko radnego: Cyran Wanda


Typ wystąpienia: wniosek
Nazwisko radnego: Pankala Jan


 

Wersja XML