Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2016 i 2017 roku

LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
6.04.2016 Kontrola realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji bytowej w Dziergowicach - etap I protokół
2. Archiwum Państwowe
w Opolu
9.09.2016 Kontrola archiwum zakładowego USC protokół
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 21.10.2016/ 8.11.2016 Kontrola realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie protokół
4. Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie- Koźlu
9.12.2016 Kontrola zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy protokół
5. Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu
3.08.2017/
4.04.2017
Kontrola realizacji projektu pn. Gimnazjum innowacji Informacja pokontrolna
6. Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu
16.11.2017/
17.11.2017

Kontrola realizacji projektu pn. Szansa dla Przedszkolaka

Informacja pokontrolna
Wersja XML