Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023


1) PDFProtokół nr I-2018 z sesji Rady Gminy z 19 listopada 2018 r..pdf

2) PDFProtokół nr II-2018 z sesji Rady Gminy z 29 listopada 2018 r..pdf
    PDFProtokoły wyników głosowań z sesji w dniu 29 listopada 2018 r..pdf 

3) PDFProtokół nr III-2018 z sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2018 r..pdf
    PDFProtokół nr III-2018 z sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2018 r..pdf (skan)
    PDFProtokoły wyników głosowania z sesji w dniu 17 grudnia 2018 r..pdf

4) PDFProtokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy z 25 lutego 2019 r..pdf
    PDFProtokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy z 25 lutego 2019 r..pdf (skan)
    PDFProtokoły wyników głosowania na sesji w dniu 25 lutego 2019 r..pdf

5) PDFProtokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 r..pdf
     PDFProtokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 roku.pdf (skan)
     PDFProtokoły imiennego głosowania na sesji w dniu 8 kwietnia 2019 r..pdf

6) PDFProtokół nr VI-2019 z sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 roku.pdf
    PDFProtokoły imiennego głosowania na szóstej sesji w dniu 27 maja 2019 r..pdf

7)  PDFProtokół nr VII-2019 z sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r..pdf
    PDFProtokoły imiennego głosowania na siódmej sesji w dniu 10 czerwca 2019 r..pdf
 

8) PDFProtokół nr VIII-2019 z sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2019 r..pdf
    PDFProtokół nr VIII-2019 z sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2019 r..pdf (skan)
    PDFProtokoły imiennego głosowania na ósmej sesji w dniu 17 czerwca 2019 r..pdf

9) PDFProtokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy z 7 sierpnia 2019 r..pdf
    PDFProtokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2019 r..pdf  (skan)
    PDFProtokoły imiennego głosowania uchwał na sesji w dniu 7 sierpnia 2019 r..pdf

10) PDFProtokół nr X-2019 z sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r..pdf
     PDFProtokół nr X-2019 z sesji Rady Gminy z dnia 9 września 2019 r..pdf  (skan)
     PDFProtokoły imiennych głosowań uchwał na sesji w dniu 9 września 2019 r..pdf

11) PDFProtokół nr XI-2019 z sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r..pdf
     PDFProtokół nr XI-2019 z sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r..pdf  (skan)
     PDFProtokoły imiennego głosowania uchwał na sesji w dniu 21 października 2019 r..pdf

12) PDFProtokół nr XII-2019 z sesji Rady Gminy z 18 listopada 2019 r..pdf
      PDFProtokół nr XII-2019 z sesji Rady Gminy z 18 listopada 2019 r. wraz z protokołem imiennego głosowania uchwały.pdf  (skan)

13) PDFProtokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r..pdf
      PDFProtokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy z 2 grudnia 2019 r..pdf  (skan)
      PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 2 grudnia 2019 r..pdf

14) PDFProtokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r..pdf
      PDFProtokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r..pdf  (skan)
      PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 17 grudnia 2019 r..pdf

15) PDFProtokół nr XV-2019 z sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r..pdf
      PDFProtokół nr XV-2019 z sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r..pdf  (skan)
      PDFProtokół iminnego głosowania uchwały nr XV-125-2019.pdf

16) PDFProtokół nr XVI-2020 z sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r..pdf
      PDFProtokół nr XVI-2020 z sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r..pdf  (skan)
      PDFProtokoły wyników głosowania na sesji w dniu 13 stycznia 2020 r..pdf

17)  PDFProtokół nr XVII-2020 z sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r..pdf
      PDFProtokół nr XVII-2020 z sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r..pdf  (skan)
      PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 10 lutego 2020 r..pdf

18) PDFProtokół nr XVIII-2020 z sesji Rady Gminy z 24 lutego 2020 r..pdf
     PDFProtokół nr XVIII-2020 z sesji Rady Gminy z 24 lutego 2020 r..pdf  (skan)
     PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 24 lutego 2020 r..pdf

19) PDFProtokół nr XIX-2020 z sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r..pdf
      PDFProtokół nr XIX-2020 z sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r..pdf  (skan)
      PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 30 marca 2020 r..pdf

20) PDFProtokół nr XX-2020 z sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2020 r..pdf

21) PDFProtokół nr XXI-2020 z sesji Rady Gminy z 25 maja 2020 r..pdf

22) PDFProtokół nr XXII-2020 z sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2020 r..pdf

23) PDFProtokół nr XXIII-2020 z dnia 1 lipca 2020 r..pdf

24) PDFProtokół nr XXIV-2020 z sesji Rady Gminy z 12 sierpnia 2020 r..pdf

25) PDFProtokół nr XXV-2020 z sesji Rady Gminy z 14 września 2020 r..pdf

26) PDFProtokół nr XXVI-2020 z sesji Rady Gminy z 26 października 2020 r..pdf

27) PDFProtokół nr XXVII-2020 z sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2020 r..pdf

28) PDFProtokół nr XXVIII-2020 z sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2020 r..pdf

29) PDFProtokół nr XXIX-2021 z sesji Rady Gminy z 15 lutego 2021 r..pdf

30) PDFProtokół nr XXX-2021 z sesji Rady Gminy z 29 marca 2021 r..pdf

31) PDFProtokół nr XXXI-2021 z sesji z dnia 26.04.2021.pdf

32) PDFProtokół nr XXXII-2021 z sesji Rady Gminy z 24 maja 2021 r..pdf

33) PDFProtokół nr XXXIII-2021 z sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r..pdf

34) PDFProtokół nr XXXIV-2021 z sesji Rady Gminy z 5 lipca 2021 r..pdf

35) PDFProtokół nr XXXV-2021 z sesji Rady Gminy z 16 sierpnia 2021 r..pdf

36) PDFProtokół nr XXXVI-2021 z sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2021 r..pdf

37) PDFProtokół nr XXXVII-2021 z sesji Rady Gminy z 29 września 2021 r..pdf

38) PDFProtokół nr XXXVIII-2021 z sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r..pdf

39) PDFProtokół nr XXXIX-2021 z sesji Rady Gminy z 27 października 2021 r..pdf

40) PDFProtokół nr XL-2021 z sesji Rady Gminy z 8 listopada 2021 r..pdf

41) PDFProtokół nr XLI-2021 z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2021 r..pdf
        

   

Wersja XML