Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 roku

 

LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
1. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
 25.02.2015 Kontrola projektu pn. "Utworzenie nowoczesnych centrów rekreacji" raport z czynności kontrolnych
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
 23.04.2015 Kontrola projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury w Dziergowicach" raport z czynności kontrolnych
3. Wojewoda Opolski  13.05.2015 Kontrola dotycząca wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Bierawa protokół
4.  Archiwum Państwowe
w Opolu

 21.05.2015

Kontrola problemowa archiwum zakładowego   protokół
5. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  11.12.2015 Kontrola zadania pn. "Kanalizacja sanitarna
w Solarni i części Dziergowic"
raport z czynnnosci kontrolnych
Wersja XML