Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)

jest Wójt Gminy Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Urzędzie Gminy Bierawa jest

Dorota Mierzwa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266 wew 114

e-mail: dorota.mierzwa@bierawa.pl

 

więcej informacji:

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Klauzule informacyjne:

PDFKlauzula - ewidencja ludności.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk..pdf

PDFKlauzula informacyjna - dowody osobiste.pdf

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.pdf

 

 


 

Bierawa, dnia 18.10.2021 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

                                                                                          

Krzysztof Ficoń

Wójt Gminy Bierawa

                                                                  

 

Wersja XML