Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr działalności regulowanej

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bierawa

DOCXRejestr dzialalnosci regulowanej.docx

 

 

 

Wersja XML