Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005

  

DOKUMENTACJA  PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE

PODMIOTÓW JĄ PRZEPROWADZAJĄCYCH 

w roku 2005

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający

kontrolę

Daty rozpoczęcia

i zakończenia kontroli

 

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie

podmiotów ją przeprowadzających

1

2

3

4

 5

 

1

 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Opolu

 

21.01.2005r. - 26.01.2005r.

 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp.

 

1. Protokół  kontroli.

 

Dokumentacja dostępna do
wglądu
w Urzędzie Gminy

 

 2.

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 

 08.02.2005r. - 09.02.2006r.

 Prawidłowość klasyfikacji podatku od towarów i usług

 1. protokół

 

Dokumentacja dostępna do
wglądu w Urzędzie Gminy

 3.

Archiwum Państwowe w Opolu 

22.04.2005r. 

Kompletność i uporządkowanie materiałów archiwalnych 

 1. Protokół

 

Dokumentacja dostępna do
wglądu w Urzędzie Gminy

4. 

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Prawny i Nadzoru 

10.05.2006r. 

 Organizacja przyjmowania, ewidencjonowania skarg i wniosków

 1. Protokół

 

Dokumentacja dostępna do
wglądu w Urzędzie Gminy

 5.

 Opolski Urząd Wojewódzki

30.09.2005r. 

 Realizacja projektu PL 2003/004-379/0523 PHARE SSG 2003

 

6. 

Opolski Urząd Wojewódzki 

10.10.2005r. 

 Rejestracja przedpoborowych rocznika 1987

 1. Protokół

7. 

Komisja Rewizyjna  Rady Gminy Bierawa

25.10.2005r. 

Kontrola realizacji inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej w Starej Kuźni" 

 1. Protokół

Dokumentacja dostępna do
wglądu w Urzędzie Gminy

 8.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w  Opolu

05.12.2005r.
 - 17.02.2006r.

 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2004 i I półrocze 2005r.

 1. Protokół kontroli wraz z załącznikami

 

 

 

 

 


 

 Protokoły kontroli zewnętrznych stanowią informację publiczną i udostępniane są na wniosek.

informację wytworzył(a): Barbara Gawlik
za treść odpowiada: Barbara Gawlik
data wytworzenia: 10.03.2005r.
Wersja XML