Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm).  prowadzenie żłobka  lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. ) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 27 ustawy).

 

Brak wpisów 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2013-01-04
Wersja XML