Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?


Procedury związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
 

PDFZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

PDFZezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

PDFPostępowanie dotyczące ustalenia opłat za korzystanie z zezwolenia.pdf

DOCoświadczenie o wartości sprzedaży za rok poprzedni.doc

PDFPostępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.pdf

PDFPostępowanie w sprawie wygaśnięcia ważności zezwolenia.pdf

 

Udostępnianie nieruchomości gminnych (innych niż droga gminna) w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

DOCXzarządzenie stawki za zajęcie nieruchomości gminnych 2020.docx
 

 

 

Wersja XML