Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności, dowody osobiste

 

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

 

 

kontakt:

telefon +48 77 4872 158

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1.

Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Gminy

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

2.

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek 8.00 - 16.45

Wtorek - Czwartek 7.00 - 14.45

Piątek 7.00 - 13:45

3.

Forma wniosku

Pisemny

Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika

4.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków

telefon +48 77 4872 158  

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

5.

Sposób załatwienia

decyzja administracyjna - na piśmie

rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną

6.

Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych

30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)

60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)

7.

Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną

nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd

8.

Terminy załatwienia dla zaświadczeń

7 dni

 
 
Klauzula informacyjna
DOCXKLAUZULA-DOWODY OSOBISTE.docx
DOCXKLAUZULA-EWIDENCJA LUDNOŚCI.docx
 
 

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
PDFWniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL.pdf
PDFwniosek_formularz_dwujęzyczny.pdf
PDFwniosek_zaświadczenie.pdf
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_staego2020.pdf
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego2020.pdf
PDFzgoszenie_wyjazdu_za_granic2020.pdf
PDFzgoszenie_powrotu_zza_granicy2020.pdf
PDFzgoszenie_pobytu_staego2020.pdf
PDFzgoszenie_pobytu_czasowego2020.pdf
PDFWniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_RDK.pdf

 

 

Wersja XML