Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje

Status prawny - jednostka organizacyjna Gminy Bierawa

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty art. 5 , art.6, art. 58 oraz art. 105 (Dz. U. nr 95/91 , poz. 425)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z dnia 19.06.2001r.)

Organami Przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Donajska
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców

Wersja XML