Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego


 


REJESTR  AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO -

art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172)

lp.

Data

podjęcia        

         Przedmiot  uchwały                                                                                                          Rok, numer, pozycja  Dziennika  Urzędowego Województwa Opolskiego
w którym akt został opublikowany
   26.03.1993 r.  PDFuchwała nr 160-XX-93 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres dłuższy niż 3 lata  
   25.06.1993 r.  PDFuchwała nr XXI-172-93 w sprawie wyrażenia zgody na nowe elementy przy Pomniku w Bierawie  
   25.06.1993 r.  PDFuchwała nr XXI-173-93 w sprawie Pomnika w Ortowicach  
   27.08.1993 r.  PDFuchwała nr XXII-184-93 w sprawie zgody na nowe elementy
przy Pomniku w Dziergowicach
 
   08.11.1993 r.  PDFuchwała nr XXIII-192-93 w sprawie zmiany nazwy ulicy  
   23.01.1995 r. PDFuchwała nr VII-54-95 w sprawie utworzenia sołectwa Korzonek oraz wprowadzenia zmiany do statutu sołectwa Ortowice  2005r. Nr 5, poz. 22
   23.01.1995 r.  PDFuchwała nr VII-55-95 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bierawie
- ul. Księdza Ottona Steiera
 
   24.04.1995 r. PDFuchwała nr IX-84-95 w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie  
   26.06.1995 r.  PDFuchwała nr IX-85-95 w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Kotlarnia  
   27.03.1996 r. PDFuchwała nr XVII-132-96 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu odcinka drogi wojewódzkiej do dróg zakładowych  
   29.04.1996 r.  PDFuchwała nr XVIII-141-96 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dziergowicach  
   22.05.1998 r.  PDFuchwała nr XXXVII-267-98 w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminnej  
   19.12.2000 r.  PDFuchwała nr XX-190-2000 w sprawie nazwy ulicy  
   29.05.2003 r.  PDFuchwała nr VIII-50-03 w sprawie nadania nazw ulic  2003r. Nr  55, poz. 1068
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-59-2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stara Kuźnia  2003r. Nr 79, poz. 1517
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-60-2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Ortowice  2003r. Nr 82, poz. 1599
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-61-2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Korzonek  2003r. Nr 83, poz. 1618
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-62-2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce  2003r. Nr 80, poz. 1540
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-63-2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Solarnia  2003r. Nr 81, poz. 1574
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-65-2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korzonku  2003r. Nr 73, poz. 1397
   16.09.2003 r.  PDFuchwała nr XI-81-2003 w sprawie nazwy ulicy  2003r. Nr 81, poz. 1575
   24.10.2003 r.  PDFuchwała nr XIII-100-2003 w sprawie zaliczenia ulicy Nowej w Korzonku
do kategorii dróg gminnych
 2003r. Nr 102, poz. 1930
   02.12.2003 r.  PDFuchwała nr XIV-112-2003 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  2004r. Nr 10, poz. 181
   22.12.2003 r.  PDFuchwała nr XV-118-03 w sprawie nazwy ulicy  2004r. Nr 3, poz. 39
   23.03.2004 r.  PDFuchwała uchwała nr XVIII-135-04 w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy  2004r. Nr 23, poz. 670
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-141-04 w sprawie nazwy ulicy  2004r. Nr 43, poz. 1233
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-145-04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa  Goszyce  2004r. Nr 46, poz. 1313
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-146-04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stare Koźle  2004r. Nr 46, poz. 1314
   29.09.2004 r.  PDFuchwała nr XXIV-173-04 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  2004r. Nr 71, poz. 1898
   10.12.2004 r.  PDFUchwała nr XXVII-183-2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Grabówka  2005r. Nr 6, poz. 151
   29.12.2004 r.  PDFUchwała nr XXVIII-194-04 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS
w Bierawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 2005r. Nr 12, poz. 371
   24.01.2005 r.  PDFuchwała nr XXIX-203-05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf  2005r. Nr 10, poz. 345
   28.02.2005 r.  PDFuchwała nr XXX-206-05 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
gminy w zakresie dożywiania
 2005r. Nr 27, poz. 710
   28.02.2005 r.  PDFUchwała nr XXX-211-05 w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania publicznego, innego niż okreslonego w ustawie o działalności pożytku publicznego
 2005r. Nr 29, poz. 784
   24.06.2005 r.  PDFUchwała nr XXXIII-245-05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bierawa  2005r. Nr 48, poz. 1474
   22.08.2005 r.

 PDFUchwała nr XXXIV-246-05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Bierawa
 PDFzał. 1 do uchwały nr XXXIV-246

 2005r. Nr 63, poz. 1780
   22.08.2005 r.  PDFUchwała nr XXXIV-247-05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Kotlarnia
 PDFzał. 1 do uchwały nr XXXIV-247
 2005r. Nr 63, poz. 1781
   16.09.2005 r.  PDFUchwała nr XXXV-260-05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Lubieszów 2005r. Nr 66, poz. 1937
   27.03.2006 r.  PDFuchwała nr XLII-308-06 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu Gminy Bierawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2006r. Nr 35, poz. 1147
   27.03.2006 r.  PDFuchwała nr XLII-309-06 w sprawie wprowadzenia zmian w ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Bierawa 2006r. Nr 33, poz. 1115 
   28.04.2006 r.  PDFuchwała nr XLIII-322-06 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bierawa 2006r. Nr 36, poz. 1184
   11.08.2006 r.  PDFuchwała nr XLV-346-06 w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z budową urządzeń infrastruktury technicznej
 2006r. Nr 59, poz. 1911
   15.02.2007 r.  PDFuchwała nr VI-24-07 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2007r. Nr 20, poz. 904
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-35-07 w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Bierawa
2007r. Nr 35, poz. 1354
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-43-07 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych 2007r. Nr 35, poz. 1356
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-44-07 w sprawie Pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Dziergowice - ofiar II wojny światowej 2007r. Nr 31, poz. 1272
   28.06.2007 r.  PDFuchwała nr X-74-07 w sprawie zmiany nazwy ulic 2007r. Nr 58, poz. 1801
   03.09.2007 r.  PDFuchwała nr XII-88-07 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej 2007r. Nr 72, poz. 2139
   26.11.2007 r.  PDFuchwała nr XII-98-07 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Dziergowice
2008r. Nr 5, poz. 133
   01.02.2008 r.  PDFuchwała nr XIX/120-08 w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adicenckiej  z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastuktury technicznej
2008r. Nr 21, poz. 665
   24.09.2008 r.

 PDFuchwała nr 178 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
JPEGuchwała nr 178

2008r. Nr 83, poz. 2024
   04.02.2009 r.  PDFuchwała nr XXXI-220-09 w sprawie nazwy ulicy 2009r. Nr 18, poz. 279
   04.02.2009 r.  PDFuchwała nr XXXI-221-09 w sprawie nazwy ulicy 2009r. Nr 18, poz. 280
   30.04.2009 r.  PDFuchwała nr XXXIII-237-2009 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród
ze specjalnego funduszu nagród
2009r. Nr 36, poz. 643
   28.09.2009 r.  PDFuchwała nr XXVII-271-09 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 2009r. Nr 88, poz. 1288
   28.09.2009 r.  PDFuchwała nr XXVII-272-09 w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2009r. Nr 88, poz. 1289
   22.10.2009 r.  PDFuchwała nr XXXVIII-285-09 w sprawie nazwy ulicy w Goszycach 2009r. Nr 106, poz. 1519
   30.03.2010 r. PDFuchwała nr XLIII-340-10  w sprawie statutu sołectwa Bierawa  2010r. Nr 49, poz. 657
  30.03.2010 r.  PDFuchwała nr XLIII-341-10 w sprawie statutu sołectwa Brzeźce 2010r. Nr 49, poz. 658
  30.03.2010 r.  PDFuchwała nr XLIII-342-10 w sprawie statutu sołectwa Dziergowice 2010r. Nr 49, poz. 659
   27.04.2010 r.  PDFuchwała nr XLIV-349-10 w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach
do kategorii dróg gminnych
2010r. Nr 60, poz. 798
   27.04.2010 r.  PDFuchwała nr XLIV-350-10 w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej  w Goszycach do kategorii dróg gminnych 2010r. Nr 60, poz. 799
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-358-10 w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie 2010r. Nr  84, poz. 993
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-359-10 w sprawie statutu sołectwa  Goszyce 2010r. Nr 87, poz. 1038
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-360-10 w sprawie statutu sołectwa  Grabówka 2010r. Nr 87, poz. 1039
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-361-10 w sprawie statutu sołectwa Korzonek 2010r. Nr 87, poz. 1040
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-362-10 w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia 2010r.  Nr 87, poz. 1041
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-363-10 w sprawie statutu sołectwa Lubieszów 2010r. Nr 87, poz. 1042
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-364-10 w sprawie statutu sołectwa Ortowice 2010r. Nr 87, poz. 1043
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-365-10 w sprawie statutu sołectwa Solarnia 2010r. Nr 87, poz. 1044
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-366-10 w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia 2010r. Nr 87, poz. 1045
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-367-10 w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle 2010r. Nr 87, p0oz. 1046
   31.08.2010 r.  PDFuchwała nr XLVIII-374-10 w sprawie określenia sposobu konsultowania
z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010r. Nr 110, poz. 1190
   31.08.2010 r. PDFuchwała nr XLVIII-375-10 w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu 2010r. Nr 110, poz. 1191
   27.09.2010 r. PDFuchwała XLIX-385-10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce 2010r. Nr 128, poz. 1453
   20.10.2010 r.  PDFuchwała nr L-391-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010r. Nr 133, poz. 1511
   10.11.2010 r.  PDFuchwała nr 396 w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kopalnictwa odkrywkowego
w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2010r. Nr 156, poz. 1852 
   31.03.2011 r.  PDFuchwała nr VII-38-11 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Bierawa kartą płatniczą 2011r. Nr 47, poz. 593
   12.09.2011 r.  PDFuchwała nr XI-76-11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw 2011r. Nr 117, poz. 1400
   12.09.2011 r.  PDFuchwała nr XI-78-11 w sprawie zaliczenia ulicy Okrężnej
w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2011r. Nr 113, poz. 1363
  12.09.2011 r. PDFuchwała nr XI-79-11 w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twóczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury 2011r. Nr 113, poz. 1364
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-82-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 126, poz. 1484
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-83-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 126, poz. 1485
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-84-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 126, poz. 1486
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-85-11 w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej
w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych 
2011r. Nr 125, poz. 1474
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-89-11 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
2011r. Nr 132, poz. 1579
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-94-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 136, poz. 1647
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-95-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 136, poz. 1648
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-96-11 w sprawie nazwy ulicy 2011r. Nr 136, poz. 1649
  30.11.2011 r. PDFuchwała nr XV-102-11 w sprawie określenia górnych stawek opłat
za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa
2011r. Nr 145, poz. 1834
   15.02.2012 r.  PDFuchwała nr XIX-120-2012 w sprawie zarządzenia poboru podatków
i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012r. poz. 507 
   15.02.2012 r.  PDFuchwała nr XIX-121-2012 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych  2012r. poz. 325
  18.04.2012 r.   PDFuchwała nr XXI-143-2012 w sprawie nazwy ulicy  2012r. poz. 709
  24.09.2012 r.  PDFuchwała nr 167 w sprawie zaliczenia ulicy Wierzbowej
w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
 2012r. poz. 1366
  29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 170 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  2012r. poz. 1654
   29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 171 w sprawie opłaty targowej  2012r. poz. 1655
  29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 173 w sprawie nazwy ulicy  2012r. poz. 1576
  26.11.2012 r.  PDFuchwała nr 178 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa
 2012r. poz. 1890
  15.02.2013 r.  PDFuchwała nr XXIX-189-2013 w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej
w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
 2013r. poz. 655, 7.03.2013r.
   15.02.2013 r.  PDFuchwała nr XXIX-194-2013 w sprawie określenia zasad nabywania,
zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czaas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 2013r. poz. 666, 8.03.2013r.
  18.03.2013 r.  PDFuchwała nr XXX-207-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Bierawa na lata 2013 - 2016
treść załącznika opublikowana na podstronie:   uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
2013r. poz. 912, 9.04.2013r.
       
   24.04.2013 r. PDFuchwała nr XXXI-219-2013 w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających gminie Bierawa oraz jej jednostkom organizacyjnym 
 2013r. poz. 1246, 27.05.2013r.
   19.06.2013 r.  PDFuchwała nr XXXII-230-2013 w sprawie sieci i granic obwodów
publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
 2013r. poz. 1522, 26.06.2013r.
  5.08.2013 r. PDFuchwała nr XXXIV-233-2013 w sprawie nazwy ulicy  2013r. poz. 1820, 7.08.2013r.
  5.08.2013 r.  PDFuchwała nr XXXIV-234-2013 w sprawie nazwy ulicy  2013r. poz. 1821, 7.08.2013r.
  5.08.2013 r.  PDFuchwała nr XXXIV-235-2013 w sprawie nazwy ulicy  2013r. poz. 1822, 7.08.2013r.
   21.10.2013 r.   PDFuchwała nr XXXVIII-248-2013 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty
 2013r. poz. 2287, 25.10.2013r.
  27.11.2013 r. PDFuchwała nr XXXIX-254-2013 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
 2013r. poz. 2628,  4.12.2013r.
  20.12.2013 r. PDFuchwała nr XL-262-2013 w sprawie zaliczenia ulic w Starej Kuźni
do kategorii dróg gminnych
 2013r, poz. 2941,  31.12.2013r.
  20.12.2013 r. PDFuchwała nr XL-263-2013 w sprawie nazwy ulicy  2013r., poz. 2942, 31.12.2013r.
   29.01.2014 r.  PDFuchwała nr XLI-268-2014 o zmianie uchwały w sprawie określenia
zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 2014r., poz. 300,  5.02.2014r.
  29.01.2014 r. PDFuchwała nr XLI-269-2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia
tych opat
 2014r., poz. 301,  5.02.2014r.
  29.01.2014 r. PDFuchwała nr XLI-270-2014 w sprawie max wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  2014r., poz. 302, 5.02.2014r.
   27.03.2014 r. PDFuchwała nr XLII-284 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej  2014r., poz. 920,  3.04.2014r.
  27.03.2014 r.   PDFuchwała nr XLII-288 w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
 2014r., poz. 921, 3.04.2014r.
       
  27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-292 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bierawa na lata 2014 - 2020  2014r., poz. 923,  3.04.2014r.
  27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-293 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bierawa  2014r., poz. 924,  3.04.2014r.
   27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-294 w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej
w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2014r., poz. 925,  3.04.2014r. 
  13.05.2014 r.  PDFuchwała nr XLIII-297-2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia  2014r. poz. 1358, 23.05.2014r.
  18.08.2014 r. PDFuchwała nr XLVI-318-2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego  2014r. poz. 1906, 20.08.2014r.
  18.08.2014 r. PDFuchwała nr XLVI-319-2014 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa  2014r. poz. 1907, 20.08.2014r.
   29.09.2014 r.  PDFuchwała nr XLVIII-324- w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
 2014r. poz. 2151, 3.10.2014r.
  14.11.2014 r.  PDFuchwała nr L-336-2014 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
2014r., poz. 2640, 24.11.2014r.
   14.11.2014 r.  PDFuchwała nr L-337-2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego  2014r., poz. 2641, 24.11.2014r.
  14.11.2014 r. PDFuchwała nr L-338-2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014r., poz. 2642, 24.11.2014r.
  16.02.2015 r. PDFuchwała nr IV-25-2015 w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2015r.,poz. 388
20.02.2015 r.
  16.02.2015 r. PDFuchwała nr IV-26-2015 w sprawie nazwy ulicy.pdf 2015r., poz. 389
20.02.2015 r.
  9.03.2015 r. PDFuchwała nr V-34-2015 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
 

2015r., poz. 642 12.03.2015 r.

  9.03.2015 r. PDFuchwała nr V-35-2015 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf
 
2015r., poz. 643
12.03.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-44-2015 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP.pdf
 
2015r., poz. 1087
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-45-2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 
2015r., poz. 1088
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-51-2015 w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2015r., poz. 1089
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-52-2015 w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach.pdf
 
2015r., poz. 1090
4.05.2015 r.
  29.06.2015 r. PDFuchwała nr VIII-67-2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żlobków i klubów dziecięcych.pdf
 
2015 r.,poz. 1615
6.07.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-77-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
 
2015 r., poz.2332
4.11.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf 2015 r., poz. 2238
23.10.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-83-2015 w sprawie nazwy ulicy.pdf 2015 r., poz. 2240
23.10.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-88-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf 2015 r., poz. 2765
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-89-2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.pdf
 
2015 r., poz. 2766
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-90-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf
 
2015 r., poz. 2767
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-93-2015 o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf 2015 r., poz. 2768
7.12.2015
  28.12.2015 r. PDFuchwała nr XII-99-2015 w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf
 
2015 r., poz. 3264
31.12.2015
  28.12.2015 r. PDFuchwała nr XII-100-2015 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2015 r., poz. 3265
31.12.2015
  29.02.2016 r. PDFuchwała nr XIV-109-2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 
2016 r., poz. 527 4.03.2016
 
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-116-2016 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich.pdf
 
2016 r., poz. 851
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-121-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.pdf
 
2016 r., poz. 852
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-124-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
 
2016 r., poz. 853
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-125-2016 w sprawie nazwy ulicy.pdf
 
2016 r., poz. 854
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-127-2016 w sprawie likwidacji filii bibliotecznerj w Kotlarni.pdf
 
2016 r., poz. 855
11.04.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-129-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
 
2016 r., poz. 1296
14.06.2016 r.
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-134-2016 w sprawie nadania nazw drogom gminnym.pdf 2016 r., poz. 1261
10.06.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-135-2016 w sprawie zaliczenia drogi w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych.pdf 2016 r., poz. 1262
10.06.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-138-2016 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf 2016 r., poz. 1265
10.06.2016
  12.09.2016 r. PDFuchwała nr XIX-153-2016 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2016 r., poz. 1891
16.09.2016
  28.11.2016 r. PDFuchwała nr XXIII-163-2016 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf
 
2016 r., poz. 2551
2.12.2016
  30.01.2017 r. PDFuchwała nr XXVI-186-2017 o zmianie uchwały w sprawie świadczenia usług odbioru odpadów..pdf 2017, poz. 380
3.02.2017
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-194-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf 2017 r., poz. 932
30.03.2017 r.
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-195-2017 w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf 2017 r., poz. 933
30.03.2017 r.
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-196-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf 2017 r., poz. 934
30.03.2017 r.
  25.04.2017 r. PDFuchwała nr XXIX-201-2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi.pdf 2017 r., poz. 1341
28.04.2017 r.
  25.04.2017 r. PDFuchwała nr XXIX-204-2017 w sprawie zmiany nazw ulic.pdf 2017 r., poz. 1328
27.04.2017 r.
  24.07.2017 r. PDFuchwała nr XXXIII-217-2017 w sprawie planu zagospodarowania dla terenu w Dziergowicach.pdf
 
2017 r., poz. 2106
11.08.2017 r.
  28.08.2017 r.

PDFuchwała nr XXXIV-222-2017 w sprawie zmiany nazw ulic.pdf
 

2017 r., poz. 2158
1.09.2017 r.
  28.08.2017 r. PDFuchwała nr XXXIV-223-2017 w sprawie nadania nazwy dla placu w Kotlarni.pdf 2017 r., poz.2159
1.09.2017 r.
  9.10.2017 r. http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2564/ 2017 r., poz. 2564
17.10.2017 r.
  9.10.2017 r. PDFuchwała nr XXXV-229-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf
 
2017 r., poz. 2552
16.10.2017 r.
  9.10.2017 r. PDFuchwała nr XXXV-230-2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf 2017 r., poz. 2533
 
  6.11.2017 r. PDFuchwała nr XXXVI-231-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf

 
2017 r., poz. 2784
10.11.2017 r.
  6.11.2017 r. PDFuchwała nr XXXVI-232-2017 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.pdf 2017 r., poz. 2785
10.11.2017 r.
  27.11.2017 r. PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf
 
2017 r., poz. 2927
1.12.2017 r.
  12.02.2018 r.
 
PDFuchwała nr XL-253-2018 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.pdf 2018 r., poz. 534
28.02.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-263-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
 
2018 r., poz. 869
30.03.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-264-2018 w sprawie nazwy ulicy.pdf
 
2018 r., poz. 920
3.04.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-267-2018 w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.pdf
 
2018 r.,poz. 921
3.04.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-268-2018 w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania.pdf 2018 r.,poz. 922
3.04.2018
  30.04.2018 r. PDFuchwała nr XLII-275-2018 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
 
2018 r., poz. 1408
8.05.2018 r.
  18.06.2018 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia 2018 r., poz. 1844
26.06.2018 r.
  18.06.2018 r. PDFuchwała nr XLV-289-2018 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Starej Kuźni do aktegorii dróg gminnych.pdf
 
2018 r., poz. 1814
22.06.2018
  18.06.2018 r. PDFuchwała nr XLV-292-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
 
2018 r., poz. 1816
22.06.2018 r.
  30.07.2018 r. PDFuchwała nr XLVI-297-2018 w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat.pdf
 
2018 r., poz. 2265
  3.09.2018 r. PDFuchwała nr XLVII-302-2018 w sprawie max liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży.pdf
 
2018 r., poz. 2417
7.09.2018 r.
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-310-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania nieruchomości.pdf
 
2018 r., poz. 3072
6.11.2018
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-312-2018 w sprawie statutu gminy Bierawa.pdf
 
2018 r., poz. 3049
5.11.2018
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-315-2018 w sprawie nazwy ulicy.pdf
 
2018 r., poz.3074
6.11.2018
  29.11.2018 r. PDFuchwała nr II-6-2018 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
 
2018 r., poz. 3339
4.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-15-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem Posiłek w szkole i w domu.pdf
 
2018 r., poz. 3608
20.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-16-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania.pdf
 
2018 r., poz. 3609
20.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-19-2018 w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf
 
2018 r., poz. 3661
27.12.2018
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-23-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa.pdf
 
2019 r., poz. 807
1.03.2019
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-25-2019 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
 
2019 r., poz. 808
1.03.2019
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-35-2019 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za ainkaso.pdf
 
2019 r., poz. 809
1.03.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-41-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 
2019 r., poz. 1485
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-45-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
 
2019 r., poz. 1486
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-46-2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.pdf
 
2019 r., poz. 1487
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-48-2019 w sprawie zaliczenia ulicy w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2019 r., poz.1488
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-49-2019 w sprawie nazwy ulicy.pdf
 
2019 r., poz. 1489
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-50-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa.pdf
 
2019 r., poz. 1490
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-51-2019 w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
 
2019 r., poz. 1491
15.04.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-59-2019 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf
 
2019 r., poz. 1879
30.05.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-60-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny.pdf
 
2019 r., poz. 1880
30.05.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-61-2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2.pdf
 
2019 r., poz.2068
14.06.2019
  17.06.2019 r. PDFuchwała nr VIII-75-2019 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.pdf
 
2019 r., poz.2136
21.06.2019
  7.08.2019 r. PDFuchwała nr IX-83-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.pdf
 
2019 r., poz. 2579
13.08.2019
  9.09.2019 r. PDFuchwała nr X-92-2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach programu osłonowego.pdf
 
2019 r., poz. 2856
11.09.2019
  21.10.2019 r. PDFuchwała nr XI-95-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
 
2019 r., poz.3280
24.10.2019
  21.10.2019 r. PDFuchwała nr XI-98-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.pdf
 
2019 r., poz. 3286
25.10.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-102-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Bierawie.pdf
 
2019 r., poz. 4149
24.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-103-2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Solarni.pdf
 
2019 r., poz.4150
24.12.2019
  2.12.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru
gminy Bierawa obejmującego sołęctwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
2019 r., poz. 3930
10.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-109-2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
 
2019 r., poz. 3884
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-110-2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki ... przyznane pod warunkiem zwrotu.pdf 2019 r., poz. 3885
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-111-2019 w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf 2019 r., poz. 3886
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-112-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.pdf 2019 r., poz. 3887
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-113-2019 w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni.pdf 2019 r., poz. 3888
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-115-2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf 2019 r., poz. 3889
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-116-2019 w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf 2019 r., poz.3890
9.12.2019
  17.12.2019 r. PDFuchwała nr XIV-124-2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
 
2019 r., poz. 4033
19.12.2019
  10.02.2020 r. PDFuchwała nr XVII-135-2020 w sprawie nazwy ulicy.pdf 2020 r., poz. 564
11.02.2020
  10.02.2020 r. PDFuchwała nr XVII-136-2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf 2020 r., poz.565
11.02.2020
  30.03.2020 r. PDFuchwała nr XIX-141-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki takiej opłaty.pdf
 
2020 r., poz. 1067
1.04.2020
  30.03.2020 r. PDFuchwała nr XIX-142-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf 2020, poz. 1068
1.04.2020
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-143-2020 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa - etap2.pdf
 
 
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-146-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2020.pdf
 
2020 r., poz. 1257,
23.04,2020 r.
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-148-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa.pdf

- regulamin ma moc obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
 
2020 r., poz. 1258
23.04.2020 r.
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-151-2020 w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów.pdf
 
2020 r., poz. 1259
23.04.2020 r.


 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2012-01-24

 

[
 
 
Wersja XML