Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

W Gminie Bierawa utworzono następujące sołectwa:

1. Bierawa
2. Brzeźce
3. Dziergowice
4. Goszyce
5. Grabówka
6. Kotlarnia
7. Korzonek
8. Lubieszów
9. Ortowice
10. Solarnia
11. Stara Kuźnia
12. Stare Koźle

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.


Wersja XML