Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami


Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 


PDFSprawozdanie za rok 2011


PDFSprawozdanie 

 
PDFSprawozdanie 2013


PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r..pdf


PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami za rok 2015.pdf
 

PDFsprawozdanie ze współpracy z organizacjami za rok 2016.pdf
 

PDFSprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.pdf
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2012-04-30
 
 
Wersja XML