Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu  6 czerwca 2022 r. (poniedziałek)  odbędzie się w Urzędzie Gminy Bierawa (sala posiedzeń) posiedzenie komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu.  Początek posiedzenia o godz.  15:30.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał:

  1. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa;
  2. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa

 

Przewodnicząca Komisji

    Violetta Klimanek

 

                                                        

Wersja XML