Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
607975724964061584968021581410177231713141056675894700
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
653105032159164567247227363059628977185877540723595498062743
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5843445964515901271965438557674452755584044384508114720553597
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
729116847563931623156640056873499844637139731528235180863299
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
584965665357822389845024748383476954448348169630235391353866
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
318893324435417312683332531708328543128939123534475122449184
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921208141921739914573208091836422493246162311326982
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 120068
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 113322
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 103852
 4. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 89302
 5. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 80368
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 43365
 7. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 38961
 8. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 34859
 9. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 30398
 10. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 27724
 11. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 23507
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20367
 13. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 20343
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 19875
 15. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 17100
 16. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 16104
 17. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 15050
 18. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 14916
 19. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 14274
 20. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 14226
 21. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14005
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13958
 23. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 13801
 24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 13541
 25. Szkoła Podstawowa w Solarni
  Wyświetleń: 12280
 26. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9645
 27. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 9621
 28. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9316
 29. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 9268
 30. USC
  Wyświetleń: 9182
 31. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 9063
 32. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 8971
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8789
 34. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 8532
 35. Oświata
  Wyświetleń: 8522
 36. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 8355
 37. Programy
  Wyświetleń: 8319
 38. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8262
 39. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 8218
 40. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 8081
 41. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 7972
 42. ePUAP
  Wyświetleń: 7897
 43. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 7822
 44. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7796
 45. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7767
 46. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7754
 47. Protokoły
  Wyświetleń: 7630
 48. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 7500
 49. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7479
 50. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7393
 51. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 7377
 52. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 7328
 53. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 7230
 54. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7154
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7142
 56. Publiczne Przedszkole w Bierawie
  Wyświetleń: 7078
 57. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 7059
 58. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 7005
 59. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6934
 60. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 6919
 61. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 6908
 62. Petycje
  Wyświetleń: 6836
 63. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 6769
 64. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 6741
 65. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6502
 66. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6465
 67. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 6456
 68. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 6450
 69. Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 6396
 70. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6392
 71. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6256
 72. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6198
 73. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6193
 74. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 6189
 75. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6114
 76. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 6105
 77. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 6058
 78. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6047
 79. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 6044
 80. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 5955
 81. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5888
 82. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 5788
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5776
 84. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5746
 85. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 5738
 86. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 5669
 87. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5591
 88. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 5542
 89. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5467
 90. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 5413
 91. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 5377
 92. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze.
  Wyświetleń: 5293
 93. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 4924
 94. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 4903
 95. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 4899
 96. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku
  Wyświetleń: 4894
 97. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 4837
 98. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 4837
 99. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 4559
 100. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 4553
 101. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 4551
 102. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 4497
 103. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 4439
 104. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4344
 105. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4331
 106. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4316
 107. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 4295
 108. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 4266
 109. Podatki
  Wyświetleń: 4191
 110. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4136
 111. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4130
 112. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 4074
 113. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 3995
 114. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 3979
 115. Statut Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 3959
 116. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3955
 117. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 3921
 118. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 3896
 119. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3885
 120. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 3861
 121. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3856
 122. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3844
 123. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 3822
 124. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 3801
 125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 3783
 126. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3761
 127. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 3735
 128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 3716
 129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3692
 130. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 3606
 131. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 3589
 132. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 3559
 133. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3556
 134. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 3553
 135. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3490
 136. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 3484
 137. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 3459
 138. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 3445
 139. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 3442
 140. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 3384
 141. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 3382
 142. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3340
 143. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
  Wyświetleń: 3335
 144. Informacja z otwarcia ofert - zakup samochodu dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3324
 145. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 3313
 146. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 3313
 147. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 3304
 148. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3292
 149. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 3289
 150. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 3282
 151. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3259
 152. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 3254
 153. Wybory samorządowe - 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 3212
 154. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3210
 155. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3207
 156. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 3197
 157. Środki poprawy efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 3172
 158. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3166
 159. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 3144
 160. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 3143
 161. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 3120
 162. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 3107
 163. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3105
 164. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 3101
 165. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 3098
 166. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 3083
 167. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3060
 168. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 3060
 169. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3059
 170. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3033
 171. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3023
 172. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3018
 173. Bilanse i inne sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3007
 174. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 3007
 175. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3001
 176. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2991
 177. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 2983
 178. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 2983
 179. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 2982
 180. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 2976
 181. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 2966
 182. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2959
 183. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2938
 184. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2935
 185. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 2931
 186. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 2928
 187. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 2914
 188. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta na początku kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 2912
 189. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 2903
 190. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 2902
 191. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 2897
 192. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2896
 193. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 2895
 194. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 2885
 195. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2882
 196. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 2881
 197. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2857
 198. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 2853
 199. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2840
 200. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2839
 201. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 2818
 202. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 2818
 203. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 2815
 204. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2813
 205. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2799
 206. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2790
 207. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 2781
 208. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 2769
 209. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 2769
 210. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 2765
 211. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 2761
 212. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 2755
 213. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 2743
 214. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2741
 215. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Wyświetleń: 2738
 216. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2735
 217. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2733
 218. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 2728
 219. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 2728
 220. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2727
 221. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2725
 222. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2709
 223. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2708
 224. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 2708
 225. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 2702
 226. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2696
 227. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 2695
 228. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2692
 229. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2690
 230. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 2689
 231. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2689
 232. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2686
 233. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 2679
 234. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 2679
 235. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 2678
 236. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 2675
 237. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 2674
 238. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 2666
 239. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 2664
 240. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2663
 241. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 2660
 242. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 2658
 243. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 2654
 244. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2652
 245. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 2646
 246. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 2645
 247. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2644
 248. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 2640
 249. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2637
 250. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 2636
 251. Wybory Samorządowe w 2010 r.
  Wyświetleń: 2636
 252. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 2624
 253. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2618
 254. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 2611
 255. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 2611
 256. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 2607
 257. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 2605
 258. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 2605
 259. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2598
 260. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 2598
 261. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 2592
 262. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2591
 263. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 2588
 264. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 2587
 265. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2580
 266. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 2575
 267. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 2569
 268. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 2566
 269. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 2564
 270. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 2564
 271. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2563
 272. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 2560
 273. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2557
 274. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 2550
 275. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 2548
 276. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2545
 277. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2545
 278. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2542
 279. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2540
 280. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 2539
 281. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2536
 282. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 2536
 283. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 2535
 284. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 2534
 285. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2529
 286. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 2529
 287. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 2529
 288. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 2528
 289. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2521
 290. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2520
 291. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 2520
 292. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 2520
 293. Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 2517
 294. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2514
 295. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 2514
 296. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2511
 297. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2510
 298. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2503
 299. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 2499
 300. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2497
 301. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2497
 302. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 2496
 303. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2493
 304. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2490
 305. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2490
 306. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2487
 307. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2485
 308. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 2480
 309. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 2478
 310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2477
 311. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2474
 312. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2472
 313. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2469
 314. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 2467
 315. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 2461
 316. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 2459
 317. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 2459
 318. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 2459
 319. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 2458
 320. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2453
 321. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 2447
 322. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2447
 323. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 2443
 324. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2441
 325. Interpelacje, wnioski radnych
  Wyświetleń: 2436
 326. A R C H I W A
  Wyświetleń: 2432
 327. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2428
 328. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2424
 329. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2423
 330. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2422
 331. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2422
 332. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2421
 333. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2419
 334. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2419
 335. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 2418
 336. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2417
 337. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 2414
 338. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 2413
 339. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 2404
 340. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 2402
 341. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 2401
 342. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 2391
 343. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2391
 344. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2389
 345. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2379
 346. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 2378
 347. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 2376
 348. Transmisja sesji Rady Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2372
 349. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 2370
 350. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2370
 351. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 2368
 352. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 2367
 353. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 2363
 354. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 2362
 355. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2361
 356. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 2359
 357. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2350
 358. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2347
 359. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2344
 360. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 2344
 361. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2342
 362. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2339
 363. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2337
 364. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2336
 365. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2334
 366. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 2332
 367. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 2330
 368. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 2328
 369. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 2326
 370. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 2323
 371. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2321
 372. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 2318
 373. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2312
 374. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 2311
 375. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 2307
 376. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2303
 377. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 2302
 378. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2299
 379. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 2297
 380. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2297
 381. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2296
 382. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2295
 383. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska- budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 2290
 384. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2286
 385. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 2286
 386. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 2270
 387. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 2267
 388. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2266
 389. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2261
 390. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2261
 391. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2256
 392. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2254
 393. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2253
 394. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 2250
 395. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 2246
 396. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 2245
 397. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2242
 398. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 2235
 399. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2234
 400. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2230
 401. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2229
 402. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2228
 403. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2228
 404. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2226
 405. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2225
 406. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2223
 407. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2223
 408. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2221
 409. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 2216
 410. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2215
 411. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 2211
 412. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2209
 413. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2206
 414. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 2204
 415. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 2201
 416. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2201
 417. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2200
 418. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2198
 419. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2194
 420. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2193
 421. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2191
 422. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2190
 423. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 2186
 424. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 2186
 425. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2184
 426. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2182
 427. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2176
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 2176
 429. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2176
 430. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 2172
 431. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 2166
 432. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 2166
 433. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2161
 434. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2160
 435. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 2158
 436. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 2155
 437. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2151
 438. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 2151
 439. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 2139
 440. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2135
 441. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2129
 442. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 2128
 443. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 2126
 444. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 2125
 445. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2117
 446. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 2115
 447. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2115
 448. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2114
 449. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2111
 450. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2109
 451. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2108
 452. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 2105
 453. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2105
 454. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 2099
 455. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2097
 456. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 2094
 457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2093
 458. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2093
 459. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 2093
 460. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2089
 461. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 2086
 462. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2077
 463. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2074
 464. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 2072
 465. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2068
 466. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2065
 467. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2065
 468. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2062
 469. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2059
 470. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2057
 471. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2056
 472. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2055
 473. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2055
 474. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 2054
 475. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2048
 476. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2046
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2044
 478. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2044
 479. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2042
 480. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2039
 481. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2038
 482. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 2034
 483. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 2034
 484. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2033
 485. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2031
 486. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 2030
 487. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2030
 488. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2027
 489. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2026
 490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2020
 491. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2020
 492. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 2020
 493. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2019
 494. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 2018
 495. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2017
 496. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 2015
 497. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2015
 498. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2008
 499. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2004
 500. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2004
 501. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2003
 502. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1996
 503. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1994
 504. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1993
 505. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1993
 506. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1993
 507. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1993
 508. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1993
 509. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1990
 510. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1990
 511. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1989
 512. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1989
 513. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1986
 514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1979
 515. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1977
 516. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1976
 517. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1975
 518. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1975
 519. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 1972
 520. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 1968
 521. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 1967
 522. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1966
 523. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 1966
 524. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1964
 525. uchwały z 42 sesji z dnia 30 kwietnia, z 43 sesji z dnia 14 maja i z 44 sesji z dnia 24 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1963
 526. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1962
 527. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1960
 528. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 1957
 529. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1956
 530. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 1956
 531. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 1956
 532. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1955
 533. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1953
 534. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1953
 535. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1950
 536. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 1948
 537. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1945
 538. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 1945
 539. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 1943
 540. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 1940
 541. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1940
 542. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 1939
 543. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 1939
 544. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 1938
 545. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1938
 546. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 1937
 547. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1937
 548. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1935
 549. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1934
 550. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1933
 551. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 1932
 552. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1929
 553. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 1927
 554. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1926
 555. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1925
 556. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1925
 557. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1923
 558. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 1921
 559. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1919
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1919
 561. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1919
 562. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 1919
 563. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 1917
 564. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1911
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1911
 566. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 1911
 567. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1910
 568. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1905
 569. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 1904
 570. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 1904
 571. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1903
 572. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 1903
 573. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 1903
 574. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 1902
 575. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 1901
 576. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 1899
 577. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1898
 578. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 1897
 579. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1897
 580. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1897
 581. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 1896
 582. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1896
 583. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1896
 584. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 1896
 585. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 1894
 586. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1894
 587. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1894
 588. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 1893
 589. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1891
 590. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 1889
 591. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 1888
 592. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1887
 593. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1886
 594. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1885
 595. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1885
 596. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 1883
 597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1883
 598. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 1883
 599. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 1882
 600. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1882
 601. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1880
 602. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 1880
 603. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1880
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1876
 605. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 1876
 606. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1876
 607. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1875
 608. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 1873
 609. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 1871
 610. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1871
 611. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1870
 612. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1870
 613. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1869
 614. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1869
 615. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 1867
 616. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1867
 617. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 1866
 618. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1866
 619. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 1865
 620. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 1864
 621. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 1863
 622. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1861
 623. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 1861
 624. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 1860
 625. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1859
 626. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1859
 627. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 1859
 628. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1858
 629. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1858
 630. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1857
 631. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1856
 632. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 1854
 633. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1852
 634. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 1852
 635. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 1852
 636. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1852
 637. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 1850
 638. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok
  Wyświetleń: 1849
 639. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1845
 640. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1842
 641. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1840
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 1840
 643. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1840
 644. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 1840
 645. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1840
 646. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1839
 647. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 1837
 648. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1836
 649. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1836
 650. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1835
 651. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1833
 652. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1833
 653. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1833
 654. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 1831
 655. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1830
 656. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 1830
 657. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1830
 658. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1829
 659. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 1829
 660. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 1829
 661. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1828
 662. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1828
 663. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 1826
 664. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1826
 665. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1826
 666. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1825
 667. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1825
 668. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1824
 669. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1824
 670. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1822
 671. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1822
 672. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1822
 673. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1821
 674. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1821
 675. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 1820
 676. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1820
 677. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1819
 678. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 1819
 679. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 1819
 680. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1819
 681. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1818
 682. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 1817
 683. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1817
 684. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 1817
 685. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1817
 686. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 1816
 687. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 1816
 688. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 1816
 689. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1816
 690. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1815
 691. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1815
 692. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1814
 693. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1812
 694. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1812
 695. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1811
 696. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 1811
 697. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1810
 698. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 1808
 699. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 1807
 700. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1807
 701. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1806
 702. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1805
 703. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 1805
 704. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1803
 705. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1802
 706. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1801
 707. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1801
 708. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1801
 709. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1801
 710. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 1800
 711. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1800
 712. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 1799
 713. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1797
 714. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1796
 715. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 1795
 716. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1795
 717. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1794
 718. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1792
 719. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1790
 720. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1790
 721. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 1789
 722. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1789
 723. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1789
 724. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1788
 725. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1788
 726. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1786
 727. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1786
 728. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 1786
 729. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1785
 730. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1783
 731. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1782
 732. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1782
 733. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 1782
 734. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1781
 735. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1781
 736. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 1781
 737. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 1781
 738. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 1779
 739. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 1778
 740. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 1777
 741. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1777
 742. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1775
 743. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1775
 744. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1774
 745. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 1774
 746. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1773
 747. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1773
 748. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 1771
 749. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 1770
 750. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1768
 751. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 1768
 752. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1767
 753. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1767
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1766
 755. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1766
 756. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 1766
 757. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 1765
 758. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 1764
 759. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1763
 760. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1762
 761. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1761
 762. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1761
 763. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 1760
 764. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 1760
 765. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 1758
 766. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1757
 767. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1756
 768. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1756
 769. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 1754
 770. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1754
 771. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 1753
 772. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 1752
 773. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1752
 774. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 1751
 775. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 1750
 776. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1750
 777. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1748
 778. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1748
 779. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1747
 780. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 1747
 781. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1746
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 1746
 783. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1746
 784. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1745
 785. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 1745
 786. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 1745
 787. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 1745
 788. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1745
 789. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1745
 790. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1744
 791. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1743
 792. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1743
 793. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1743
 794. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 1742
 795. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 1742
 796. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1742
 797. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 1741
 798. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1741
 799. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1740
 800. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 1739
 801. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1739
 802. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1738
 803. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 1738
 804. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 1738
 805. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1737
 806. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1737
 807. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 1736
 808. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 1736
 809. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1735
 810. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 1735
 811. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 1733
 812. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 1732
 813. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1731
 814. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1731
 815. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1731
 816. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1731
 817. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1730
 818. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 1730
 819. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1730
 820. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1730
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 1728
 822. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 1727
 823. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1727
 824. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1726
 825. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1725
 826. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 1724
 827. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1724
 828. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1724
 829. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 1724
 830. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1722
 831. obwieszczenie informujące o zebraniu dowodów w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 1721
 832. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1721
 833. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1721
 834. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 1720
 835. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1720
 836. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1719
 837. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1718
 838. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1717
 839. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1717
 840. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1717
 841. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1716
 842. Unieważnienie postępowania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1716
 843. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 1715
 844. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1715
 845. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 1715
 846. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 1713
 847. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1713
 848. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1712
 849. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 1712
 850. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1712
 851. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania powzolenia wodnoprawnego "Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddz. 268"
  Wyświetleń: 1711
 852. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1710
 853. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1710
 854. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1709
 855. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1708
 856. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1708
 857. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1708
 858. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1708
 859. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1707
 860. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 1707
 861. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1706
 862. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1704
 863. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1702
 864. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1702
 865. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1701
 866. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1700
 867. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1698
 868. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1697
 869. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1697
 870. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1696
 871. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 1695
 872. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1695
 873. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1695
 874. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1695
 875. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1695
 876. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1694
 877. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1693
 878. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1693
 879. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 1692
 880. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1692
 881. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 1692
 882. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 1692
 883. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1692
 884. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1692
 885. Unieważnienie postępowania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1691
 886. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 1690
 887. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1690
 888. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1689
 889. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1689
 890. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1688
 891. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1688
 892. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1687
 893. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1686
 894. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1685
 895. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1685
 896. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 1682
 897. Informacja nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1681
 898. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1681
 899. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1681
 900. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 1681
 901. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1680
 902. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1680
 903. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1680
 904. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1680
 905. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1680
 906. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 1678
 907. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1678
 908. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1677
 909. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1677
 910. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 1676
 911. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 1676
 912. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1676
 913. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1673
 914. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1673
 915. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1673
 916. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1673
 917. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1672
 918. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 1672
 919. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1672
 920. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1672
 921. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1671
 922. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1669
 923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1669
 924. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1669
 925. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1669
 926. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1667
 927. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 1666
 928. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1666
 929. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 1665
 930. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1664
 931. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1664
 932. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1662
 933. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 1662
 934. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2018- BIP
  Wyświetleń: 1662
 935. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1661
 936. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1661
 937. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1661
 938. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1661
 939. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1661
 940. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1660
 941. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 1660
 942. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 1660
 943. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 1659
 944. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 1657
 945. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1656
 946. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1656
 947. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1656
 948. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1656
 949. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1656
 950. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1654
 951. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1654
 952. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 1654
 953. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1653
 954. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1653
 955. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1653
 956. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1652
 957. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1652
 958. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1652
 959. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1650
 960. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1649
 961. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 1649
 962. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1649
 963. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1649
 964. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1647
 965. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1647
 966. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1647
 967. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1647
 968. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1646
 969. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 1645
 970. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1643
 971. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 1643
 972. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1643
 973. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1642
 974. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 1642
 975. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 1642
 976. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1641
 977. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1640
 978. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 1639
 979. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1639
 980. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1639
 981. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1638
 982. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1638
 983. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 1638
 984. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1638
 985. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 1637
 986. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1637
 987. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1636
 988. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1636
 989. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 1636
 990. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 1635
 991. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 1635
 992. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1634
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1634
 994. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1634
 995. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1633
 996. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1632
 997. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1632
 998. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1631
 999. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1631
 1000. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1630
 1001. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1629
 1002. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1629
 1003. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1629
 1004. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 1628
 1005. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1627
 1006. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1627
 1007. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1627
 1008. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1627
 1009. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1627
 1010. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1627
 1011. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1625
 1012. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1625
 1013. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1625
 1014. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 1624
 1015. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 1624
 1016. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 1624
 1017. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 1623
 1018. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 1623
 1019. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 1619
 1020. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1618
 1021. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1618
 1022. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 1618
 1023. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1617
 1024. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1617
 1025. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1615
 1026. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1615
 1027. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1615
 1028. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1614
 1029. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1614
 1030. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1613
 1031. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 1613
 1032. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 1611
 1033. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1610
 1034. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1610
 1035. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1609
 1036. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1609
 1037. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1608
 1038. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1608
 1039. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1608
 1040. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1608
 1041. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1605
 1042. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 1605
 1043. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1604
 1044. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1604
 1045. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1604
 1046. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1603
 1047. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 1603
 1048. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1602
 1049. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1601
 1050. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1601
 1051. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1601
 1052. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1601
 1053. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1600
 1054. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1599
 1055. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1598
 1056. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1597
 1057. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1596
 1058. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1595
 1059. BIP Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 1594
 1060. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1594
 1061. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1594
 1062. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1593
 1063. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1593
 1064. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1593
 1065. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 1592
 1066. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1592
 1067. uchwały z drugiej sesji Rady Gminy z 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1592
 1068. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1591
 1069. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1590
 1070. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1590
 1071. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1590
 1072. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1589
 1073. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1589
 1074. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 1588
 1075. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1588
 1076. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 1588
 1077. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1587
 1078. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1587
 1079. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1587
 1080. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 1586
 1081. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1586
 1082. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1585
 1083. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1584
 1084. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1584
 1085. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1584
 1086. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1582
 1087. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1582
 1088. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1581
 1089. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 1581
 1090. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1580
 1091. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1580
 1092. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1579
 1093. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1578
 1094. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1578
 1095. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1577
 1096. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1576
 1097. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1576
 1098. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1576
 1099. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1575
 1100. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1573
 1101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1573
 1102. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1571
 1103. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1571
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1570
 1105. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1568
 1106. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 1568
 1107. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1566
 1108. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1566
 1109. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1565
 1110. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1564
 1111. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1563
 1112. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1562
 1113. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1562
 1114. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 1561
 1115. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1561
 1116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1560
 1117. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 1559
 1118. Firmy na wywóz nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1558
 1119. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 1557
 1120. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1557
 1121. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1555
 1122. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1554
 1123. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1553
 1124. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1553
 1125. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 1552
 1126. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1552
 1127. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 1551
 1128. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 1551
 1129. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1551
 1130. uchwały z 51 sesji Rady Gminy z 15 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1551
 1131. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1550
 1132. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1549
 1133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1549
 1134. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1549
 1135. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1548
 1136. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 r.
  Wyświetleń: 1547
 1137. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1546
 1138. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 1543
 1139. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1542
 1140. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1542
 1141. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1536
 1142. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 1536
 1143. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1536
 1144. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1533
 1145. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1533
 1146. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1531
 1147. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1531
 1148. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1528
 1149. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1528
 1150. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 1523
 1151. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 1523
 1152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1522
 1153. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1522
 1154. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1518
 1155. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1518
 1156. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 1517
 1157. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1516
 1158. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1516
 1159. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1516
 1160. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1515
 1161. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 1513
 1162. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1512
 1163. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1511
 1164. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1511
 1165. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1510
 1166. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1509
 1167. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1508
 1168. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1508
 1169. Zawiadomienie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego (droga nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle)
  Wyświetleń: 1508
 1170. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1505
 1171. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1505
 1172. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1504
 1173. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1504
 1174. Ochrona Danych Osobowych ZGKiM
  Wyświetleń: 1503
 1175. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1503
 1176. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1502
 1177. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1501
 1178. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1501
 1179. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1501
 1180. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1500
 1181. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1500
 1182. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1498
 1183. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1497
 1184. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1496
 1185. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1496
 1186. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1496
 1187. OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1495
 1188. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1494
 1189. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 1493
 1190. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1493
 1191. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1491
 1192. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1491
 1193. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1489
 1194. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1488
 1195. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1487
 1196. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1486
 1197. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1486
 1198. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 1485
 1199. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1484
 1200. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 1481
 1201. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1480
 1202. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1479
 1203. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1476
 1204. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1474
 1205. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1472
 1206. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1472
 1207. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1472
 1208. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1471
 1209. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1470
 1210. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1469
 1211. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1469
 1212. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 1468
 1213. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1468
 1214. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 1466
 1215. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1464
 1216. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1460
 1217. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1459
 1218. Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1458
 1219. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1458
 1220. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 1457
 1221. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1455
 1222. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1453
 1223. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1453
 1224. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1452
 1225. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2018
  Wyświetleń: 1451
 1226. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1450
 1227. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1445
 1228. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1441
 1229. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1440
 1230. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1438
 1231. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1436
 1232. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1434
 1233. Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1433
 1234. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 1430
 1235. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1430
 1236. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1429
 1237. Informacja z otwarcia ofert Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1427
 1238. Ogłoszenie o wyborze oferty Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1427
 1239. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1426
 1240. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1425
 1241. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1424
 1242. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 1423
 1243. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1423
 1244. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1422
 1245. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 1420
 1246. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1414
 1247. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1412
 1248. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1412
 1249. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1411
 1250. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Bierawa z 9 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1405
 1251. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1404
 1252. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 1403
 1253. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1402
 1254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1402
 1255. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1400
 1256. Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1399
 1257. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1398
 1258. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1395
 1259. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1391
 1260. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1387
 1261. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1387
 1262. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1383
 1263. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1382
 1264. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1380
 1265. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1379
 1266. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1370
 1267. Finanse ZGKiM
  Wyświetleń: 1369
 1268. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1369
 1269. Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1365
 1270. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1365
 1271. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 1364
 1272. Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 24 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1363
 1273. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1362
 1274. Informacja z otwarcia ofert Letnia Bazy Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1360
 1275. Budżet Gminy Bierawa na 2019 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1355
 1276. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1351
 1277. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1348
 1278. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 1347
 1279. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1345
 1280. Obwieszczenie informjące o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku" Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1340
 1281. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1335
 1282. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
  Wyświetleń: 1333
 1283. Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1332
 1284. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 1331
 1285. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1331
 1286. uchwały z 40 sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1331
 1287. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1329
 1288. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1322
 1289. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1321
 1290. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 1320
 1291. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1318
 1292. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 1317
 1293. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1317
 1294. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 88/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1316
 1295. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1312
 1296. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 1311
 1297. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1306
 1298. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 1299
 1299. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. pozwolenie wodnoprawne "Gazociąg K-Koźle - Granica Państwa (Polska Czechy)"
  Wyświetleń: 1298
 1300. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska -Czechy)
  Wyświetleń: 1297
 1301. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1295
 1302. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1292
 1303. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1290
 1304. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1290
 1305. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1289
 1306. uchwały z 49 sesji Rady Gminy z 15 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1282
 1307. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1280
 1308. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1280
 1309. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1280
 1310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1279
 1311. Zawiadomienia RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1273
 1312. Obw. Marszałka Woj. Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie
  Wyświetleń: 1272
 1313. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1272
 1314. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Odry"
  Wyświetleń: 1271
 1315. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1269
 1316. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1266
 1317. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1263
 1318. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1261
 1319. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1260
 1320. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1256
 1321. zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1252
 1322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1252
 1323. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1248
 1324. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 86/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1248
 1325. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1246
 1326. uchwały z 45 sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1246
 1327. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1239
 1328. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1238
 1329. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położónego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1235
 1330. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1234
 1331. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1232
 1332. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1231
 1333. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1230
 1334. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1229
 1335. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 r.
  Wyświetleń: 1227
 1336. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1226
 1337. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1226
 1338. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1224
 1339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1223
 1340. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu (informacja)
  Wyświetleń: 1222
 1341. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1219
 1342. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220".
  Wyświetleń: 1218
 1343. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Kotlarnia-Solarnia w granicach projektowanego obszaru górniczego Dziergowice 3"
  Wyświetleń: 1216
 1344. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2018-BIP
  Wyświetleń: 1215
 1345. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1212
 1346. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1211
 1347. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1206
 1348. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji zmieniającej wydaną decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Brzeźce - Stare-Koźle"
  Wyświetleń: 1206
 1349. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1205
 1350. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. o sprostowaniu omyłki w decyzji pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu Polska Czechy
  Wyświetleń: 1204
 1351. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1203
 1352. Obwieszczenie Woj. Opol. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP"
  Wyświetleń: 1197
 1353. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku
  Wyświetleń: 1197
 1354. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 1192
 1355. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1189
 1356. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1187
 1357. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1184
 1358. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1180
 1359. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1178
 1360. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1177
 1361. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1176
 1362. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1172
 1363. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1171
 1364. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 40/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1171
 1365. uchwały z 48 sesji Rady Gminy z 26 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1169
 1366. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1167
 1367. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 69/2018-BIP
  Wyświetleń: 1161
 1368. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1159
 1369. Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Opolskiego "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1159
 1370. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1157
 1371. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1156
 1372. Informacja z otwarcia ofert Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1153
 1373. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
  Wyświetleń: 1153
 1374. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi przed powodzią - tzn. prawego wału na rz. Odrze na terenie m. Księża Łąka,Podświęcie,Dziergowice
  Wyświetleń: 1151
 1375. Archiwa
  Wyświetleń: 1147
 1376. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1146
 1377. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1140
 1378. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1139
 1379. uchwały z trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1137
 1380. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1136
 1381. zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1136
 1382. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1135
 1383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1135
 1384. Rejestry
  Wyświetleń: 1133
 1385. Zawiadomienie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1130
 1386. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1124
 1387. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1123
 1388. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1121
 1389. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1121
 1390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1119
 1391. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1117
 1392. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1110
 1393. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1110
 1394. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 54/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1110
 1395. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu ("Przebudowa drogi dojazdowej w Dziergowicach")
  Wyświetleń: 1110
 1396. Unieważnienie postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1108
 1397. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1107
 1398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1105
 1399. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1105
 1400. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1103
 1401. uchwały z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1102
 1402. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 1101
 1403. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1100
 1404. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1097
 1405. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1095
 1406. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1093
 1407. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1093
 1408. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1093
 1409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1090
 1410. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1087
 1411. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1087
 1412. Uchwały z trzynastej sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1087
 1413. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1086
 1414. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1083
 1415. Ogłoszenie o wyborze oferty Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1079
 1416. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego "Prawy wał na rzece Odrze"
  Wyświetleń: 1076
 1417. uchwały z pierwszej sesji rady gminy w kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1075
 1418. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1071
 1419. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10.10.2017r.
  Wyświetleń: 1070
 1420. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1070
 1421. uchwały z 46 sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1067
 1422. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1066
 1423. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1064
 1424. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Budowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1064
 1425. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1063
 1426. Rejestr petycji zgłoszonych w latach 2018-2020
  Wyświetleń: 1059
 1427. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1058
 1428. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1058
 1429. Uchwały z czwartej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1057
 1430. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1053
 1431. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2016 i 2017 roku
  Wyświetleń: 1051
 1432. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1051
 1433. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1050
 1434. Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju w sprawie gazociągu K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1048
 1435. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach dla części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 1043
 1436. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1043
 1437. uchwały z 47 sesji Rady Gmniny z dnia 3 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1041
 1438. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn"
  Wyświetleń: 1040
 1439. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1040
 1440. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1040
 1441. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1040
 1442. Informacja z otwarcia ofert Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1039
 1443. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1037
 1444. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 1036
 1445. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1036
 1446. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1032
 1447. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1030
 1448. Uchwały z czternastej sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1030
 1449. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1023
 1450. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1021
 1451. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1017
 1452. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1014
 1453. uchwały z szóstej sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1014
 1454. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 1012
 1455. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1012
 1456. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1012
 1457. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1011
 1458. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1009
 1459. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1008
 1460. Ogłoszenie o zamówieniu Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1006
 1461. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1005
 1462. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2018-BIP
  Wyświetleń: 1005
 1463. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1000
 1464. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2019 - BIP
  Wyświetleń: 999
 1465. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (prawy wał rzeki Odry na terenie miescowości Księża Łąka, Podświęcie, Dziergowice))
  Wyświetleń: 997
 1466. uchwały z 11 sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r. i 12 sesji z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 996
 1467. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2018 - BIP
  Wyświetleń: 996
 1468. Unieważnienie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad - grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 994
 1469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 991
 1470. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2019 - BIP
  Wyświetleń: 991
 1471. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2019 - BIP
  Wyświetleń: 987
 1472. Ewidencje
  Wyświetleń: 983
 1473. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
  Wyświetleń: 982
 1474. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2019 - BIP
  Wyświetleń: 982
 1475. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 980
 1476. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 r.
  Wyświetleń: 974
 1477. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 50/2019 - BIP
  Wyświetleń: 971
 1478. Uchwały z piątej sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 965
 1479. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 963
 1480. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 962
 1481. uchwały z dziesiątej sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r.
  Wyświetleń: 962
 1482. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 958
 1483. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 956
 1484. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 955
 1485. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 953
 1486. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 950
 1487. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2019 - BIP
  Wyświetleń: 950
 1488. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce
  Wyświetleń: 949
 1489. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 948
 1490. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 936
 1491. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)"
  Wyświetleń: 934
 1492. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 928
 1493. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2020 - BIP
  Wyświetleń: 927
 1494. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 22/2019 - BIP
  Wyświetleń: 923
 1495. Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 923
 1496. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 921
 1497. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 916
 1498. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2020 - BIP
  Wyświetleń: 915
 1499. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2019 - BIP
  Wyświetleń: 912
 1500. uchwały z dziewiątej sesji Rady Gminy z 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 908
 1501. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 907
 1502. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 906
 1503. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 903
 1504. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 902
 1505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 899
 1506. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 899
 1507. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 897
 1508. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2019 - BIP
  Wyświetleń: 895
 1509. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2019 roku
  Wyświetleń: 893
 1510. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 890
 1511. uchwały z siódmej sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 889
 1512. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 886
 1513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 883
 1514. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 882
 1515. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2019 - BIP
  Wyświetleń: 877
 1516. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku
  Wyświetleń: 871
 1517. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
  Wyświetleń: 866
 1518. Informacja MInistra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy MOŚ w K-Koźle),
  Wyświetleń: 864
 1519. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 864
 1520. Uchwały z piętnastej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 863
 1521. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 860
 1522. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 860
 1523. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 51/2019 - BIP
  Wyświetleń: 858
 1524. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 856
 1525. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 850
 1526. Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 850
 1527. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 847
 1528. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 846
 1529. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 844
 1530. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 844
 1531. Zapytanie ofertowe Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 842
 1532. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2019 - BIP
  Wyświetleń: 840
 1533. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 839
 1534. Budżet Gminy Bierawa na 2020 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 838
 1535. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 837
 1536. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 837
 1537. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2019 - BIP
  Wyświetleń: 837
 1538. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 836
 1539. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 832
 1540. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 828
 1541. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 116/2019 - BIP
  Wyświetleń: 826
 1542. uchwały z szesnastej sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 818
 1543. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2020 r.
  Wyświetleń: 817
 1544. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 816
 1545. Uchwały z siedemnastej sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r. i osiemastej sesji z 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 816
 1546. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 48/2020 - BIP
  Wyświetleń: 816
 1547. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych (w związku z budową chodnika w ciągu drogi woj. 425 w Bierawie)
  Wyświetleń: 815
 1548. uchwały z dwudziestej sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 810
 1549. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 801
 1550. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 76/2019 - BIP
  Wyświetleń: 801
 1551. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 800
 1552. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o. w Grabówce przy ul. Gliwickiej 1
  Wyświetleń: 795
 1553. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Wyświetleń: 786
 1554. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 14/2020 - BIP
  Wyświetleń: 786
 1555. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 785
 1556. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 785
 1557. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 784
 1558. OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 425 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 780
 1559. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 779
 1560. uchwały z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 776
 1561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 774
 1562. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 773
 1563. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2019 - BIP
  Wyświetleń: 773
 1564. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 771
 1565. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 767
 1566. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 763
 1567. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 45/2020 - BIP
  Wyświetleń: 763
 1568. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Roszowicki Las"
  Wyświetleń: 762
 1569. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 757
 1570. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 755
 1571. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiany źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 754
 1572. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2020 - BIP
  Wyświetleń: 750
 1573. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2020 - BIP
  Wyświetleń: 744
 1574. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 741
 1575. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 739
 1576. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 739
 1577. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa październik-listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 738
 1578. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 736
 1579. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2020 - BIP
  Wyświetleń: 735
 1580. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 734
 1581. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 728
 1582. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2020 - BIP
  Wyświetleń: 726
 1583. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 138/2019 - BIP
  Wyświetleń: 725
 1584. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2019 - BIP
  Wyświetleń: 724
 1585. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
  Wyświetleń: 723
 1586. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 722
 1587. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2019 - BIP
  Wyświetleń: 722
 1588. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 719
 1589. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 49/2020 - BIP
  Wyświetleń: 718
 1590. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 715
 1591. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 715
 1592. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2020 - BIP
  Wyświetleń: 715
 1593. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 109/2019 - BIP
  Wyświetleń: 714
 1594. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 110/2019 - BIP
  Wyświetleń: 714
 1595. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 94/2019 - BIP
  Wyświetleń: 712
 1596. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 706
 1597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 706
 1598. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 705
 1599. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 705
 1600. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 702
 1601. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2020 roku
  Wyświetleń: 701
 1602. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 700
 1603. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 700
 1604. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 699
 1605. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2019 - BIP
  Wyświetleń: 697
 1606. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 696
 1607. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2019 - BIP
  Wyświetleń: 696
 1608. Informacja z otwarcia ofert Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 691
 1609. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa i Solarnia
  Wyświetleń: 691
 1610. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 689
 1611. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 688
 1612. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 41/2020 - BIP
  Wyświetleń: 683
 1613. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 96/2019 - BIP
  Wyświetleń: 683
 1614. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 679
 1615. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2020- BIP
  Wyświetleń: 679
 1616. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 677
 1617. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2020 - BIP
  Wyświetleń: 677
 1618. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2020 - BIP
  Wyświetleń: 672
 1619. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 665
 1620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, październik–listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 665
 1621. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2020 - BIP
  Wyświetleń: 663
 1622. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 662
 1623. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2020-BIP
  Wyświetleń: 662
 1624. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 661
 1625. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2020 - BIP
  Wyświetleń: 661
 1626. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 660
 1627. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 659
 1628. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o.".
  Wyświetleń: 655
 1629. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 5/2020 - BIP
  Wyświetleń: 655
 1630. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 651
 1631. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 649
 1632. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 643
 1633. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce (odcinek km 0+171,33 - 1+702,00)"
  Wyświetleń: 643
 1634. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni
  Wyświetleń: 642
 1635. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 642
 1636. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2019 - BIP
  Wyświetleń: 642
 1637. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 641
 1638. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2020 - BIP
  Wyświetleń: 641
 1639. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 636
 1640. Uchwały z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 636
 1641. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 1642. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2020 - BIP
  Wyświetleń: 629
 1643. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 628
 1644. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 627
 1645. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2020 - BIP
  Wyświetleń: 627
 1646. Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 622
 1647. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu zmieniającej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie ustalenia rzezczywistego poboru wód podziemnych z utworów czawartorzędowych
  Wyświetleń: 622
 1648. uchwały z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 621
 1649. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 80/2020 - BIP
  Wyświetleń: 621
 1650. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 621
 1651. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2020 - BIP
  Wyświetleń: 618
 1652. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 616
 1653. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" w Bierawie
  Wyświetleń: 611
 1654. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramch zadania: "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - Podświęcie"
  Wyświetleń: 605
 1655. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 604
 1656. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, KOrzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 602
 1657. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800"
  Wyświetleń: 602
 1658. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku dla opasów"
  Wyświetleń: 601
 1659. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
  Wyświetleń: 600
 1660. uchwały z 21 sesji Rady Gminy z 25 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 598
 1661. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 595
 1662. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 592
 1663. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 590
 1664. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 585
 1665. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 583
 1666. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 579
 1667. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 578
 1668. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 92/2020 - BIP
  Wyświetleń: 576
 1669. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na dz. 169, obręb Stare Koźle
  Wyświetleń: 575
 1670. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 570
 1671. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2020 - BIP
  Wyświetleń: 568
 1672. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa linii zasilania w energię elektryczną, z miejsca przyłączenia do sieci Tauron,do miejsca wylotu ścieków ..."
  Wyświetleń: 566
 1673. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 84/2020 - BIP
  Wyświetleń: 563
 1674. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 562
 1675. Programy i raporty
  Wyświetleń: 562
 1676. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 560
 1677. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja
  Wyświetleń: 555
 1678. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 81/2020 - BIP
  Wyświetleń: 546
 1679. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 543
 1680. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2020 - BIP
  Wyświetleń: 536
 1681. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 534
 1682. Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 531
 1683. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 140/2020 - BIP
  Wyświetleń: 529
 1684. Uchwały z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 527
 1685. Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wyadnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" na działce nr 344/1, obręb Bierawa
  Wyświetleń: 522
 1686. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 521
 1687. Uchwały z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 519
 1688. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 114/2020 - BIP
  Wyświetleń: 518
 1689. Raporty o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 514
 1690. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 514
 1691. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2021 roku
  Wyświetleń: 508
 1692. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 112/2020 - BIP
  Wyświetleń: 506
 1693. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4"
  Wyświetleń: 505
 1694. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie BIerawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 502
 1695. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 501
 1696. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnieho obszaru Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 499
 1697. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2020 - BIP
  Wyświetleń: 495
 1698. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2021-BIP
  Wyświetleń: 492
 1699. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 491
 1700. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: utworzenie obszaru mokradłowego na cieku "Dopływ z lasu"
  Wyświetleń: 490
 1701. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 489
 1702. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2020 - BIP
  Wyświetleń: 489
 1703. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 488
 1704. Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 482
 1705. uchwały z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 476
 1706. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2020 - BIP
  Wyświetleń: 476
 1707. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 470
 1708. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 470
 1709. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 464
 1710. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2021- BIP
  Wyświetleń: 462
 1711. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 4/2021-BIP
  Wyświetleń: 462
 1712. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 460
 1713. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 1714. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2021 - BIP
  Wyświetleń: 454
 1715. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 450
 1716. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku
  Wyświetleń: 449
 1717. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 83/2020 - BIP
  Wyświetleń: 446
 1718. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 446
 1719. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 445
 1720. Obwieszczenie Burmistrza Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 441
 1721. Uchwały z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 441
 1722. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2021 - BIP
  Wyświetleń: 439
 1723. Uchwały z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 437
 1724. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 436
 1725. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2021 - BIP
  Wyświetleń: 436
 1726. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2020 roku
  Wyświetleń: 435
 1727. Obwieszczenie Urzędu Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 432
 1728. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 125/2020 - BIP
  Wyświetleń: 429
 1729. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - rurociąg obejściowy oczyszczalni Piskorzowiec
  Wyświetleń: 428
 1730. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2021 - BIP
  Wyświetleń: 425
 1731. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2021 - BIP
  Wyświetleń: 423
 1732. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 78/2021 - BIP
  Wyświetleń: 423
 1733. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 422
 1734. Uchwały z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 15 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 1735. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2020 - BIP
  Wyświetleń: 421
 1736. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 39/2021 - BIP
  Wyświetleń: 421
 1737. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód do rowu
  Wyświetleń: 421
 1738. Budżet Gminy Bierawa na 2021 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 420
 1739. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2021-BIP
  Wyświetleń: 420
 1740. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 415
 1741. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 38/2021 - BIP
  Wyświetleń: 414
 1742. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 136/2020 - BIP
  Wyświetleń: 409
 1743. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 17/2021 - BIP
  Wyświetleń: 409
 1744. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budynku opasów
  Wyświetleń: 403
 1745. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 402
 1746. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 21/2021 - BIP
  Wyświetleń: 401
 1747. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2021-BIP
  Wyświetleń: 399
 1748. Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie sieci gazowej na działce 334/3, obręb Brzeźce
  Wyświetleń: 397
 1749. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 393
 1750. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 391
 1751. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 388
 1752. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 385
 1753. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2021 - BIP
  Wyświetleń: 382
 1754. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2021 - BIP
  Wyświetleń: 377
 1755. Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku - BIP
  Wyświetleń: 373
 1756. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2021 - BIP
  Wyświetleń: 371
 1757. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2021 - BIP
  Wyświetleń: 370
 1758. Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie
  Wyświetleń: 370
 1759. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 369
 1760. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 58/2021 - BIP
  Wyświetleń: 369
 1761. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 r. r.
  Wyświetleń: 368
 1762. uchwały z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 366
 1763. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w obr.Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 364
 1764. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku
  Wyświetleń: 364
 1765. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 2/2020 - BIP
  Wyświetleń: 363
 1766. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 362
 1767. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w ramach zadania Utworzenie obszaru mokradłowego na cieku Dopływ z Lasu.
  Wyświetleń: 362
 1768. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2021 - BIP
  Wyświetleń: 357
 1769. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 354
 1770. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2021 - BIP
  Wyświetleń: 351
 1771. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 348
 1772. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 344
 1773. Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej "Rozszarzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 342
 1774. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o ponownym rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 341
 1775. Uchwały z trzydziestej sesji Rady Gminy z 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 1776. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 73/2021 - BIP
  Wyświetleń: 340
 1777. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
  Wyświetleń: 339
 1778. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 338
 1779. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 337
 1780. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 334
 1781. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 66/2021 - BIP
  Wyświetleń: 333
 1782. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2021 - BIP
  Wyświetleń: 327
 1783. Zawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 327
 1784. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie odcieków z zamkniętego skłądowiska odpadó komunalnych w Grabówce, do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez ZGKiM
  Wyświetleń: 326
 1785. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 323
 1786. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 65/2021 - BIP
  Wyświetleń: 321
 1787. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 2,85 km gm. Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 310
 1788. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 309
 1789. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 302
 1790. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie
  Wyświetleń: 301
 1791. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 59/2021 - BIP
  Wyświetleń: 298
 1792. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowi
  Wyświetleń: 297
 1793. Rejestr petycji wniesionych w 2021 roku
  Wyświetleń: 296
 1794. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 295
 1795. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2021 - BIP
  Wyświetleń: 285
 1796. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 68/2021 - BIP
  Wyświetleń: 281
 1797. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok
  Wyświetleń: 277
 1798. uchwały z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy z 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 1799. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 252
 1800. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 250
 1801. uchwały z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 1802. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 240
 1803. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 226
 1804. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 221
 1805. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 212
 1806. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 82/2021 - BIP
  Wyświetleń: 209
 1807. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Bierawa
  Wyświetleń: 199
 1808. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 1809. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 90/2021 - BIP
  Wyświetleń: 180
 1810. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 93/2021 - BIP
  Wyświetleń: 172
 1811. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 99/2021 - BIP
  Wyświetleń: 161
 1812. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2021 - BIP
  Wyświetleń: 156
 1813. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 1814. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2021 - BIP
  Wyświetleń: 133
 1815. uchwały z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 120
 1816. uchwały z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy z 5 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 1817. uchwały z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 1818. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydanie decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 110
 1819. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 102
 1820. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 89
 1821. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu""
  Wyświetleń: 88
 1822. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 103/2021 - BIP
  Wyświetleń: 69
 1823. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 63
 1824. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 54
 1825. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2021 - BIP
  Wyświetleń: 47
 1826. uchwały z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1827. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 102/2021 - BIP
  Wyświetleń: 41
 1828. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1829. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 120/2021 - BIP
  Wyświetleń: 33
 1830. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 32
 1831. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2021 - BIP
  Wyświetleń: 31
 1832. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 24
 1833. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Zakładu w Grabówce
  Wyświetleń: 24
 1834. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2021 - BIP
  Wyświetleń: 22
 1835. uchwały z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 1836. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 119/2021 - BIP
  Wyświetleń: 20
 1837. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1838. Informacja o wyborze oferty Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 13
 1839. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  Wyświetleń: 11
 1840. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 123/2021 - BIP
  Wyświetleń: 6
 1841. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 122/2021- BIP
  Wyświetleń: 4
 1842. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 2
Wersja XML