Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1244836347591725632534778560765693095155674926000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
607975724964061584968021581410177231713141056676708175296180609
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
653105032159164567247227363059628977185877540723595498062743
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5843445964515901271965438557674452755584044384508114720553597
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
729116847563931623156640056873499844637139731528235180863299
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
584965665357822389845024748383476954448348169630235391353866
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
318893324435417312683332531708328543128939123534475122449184
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921208141921739914573208091836422493246162311326982
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 141723
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 136960
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 117855
 4. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 97848
 5. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 96365
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 51448
 7. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 48014
 8. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 39793
 9. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 34017
 10. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 32014
 11. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 28165
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 23942
 13. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 23895
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 21590
 15. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 20127
 16. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 18482
 17. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17361
 18. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 17098
 19. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 17092
 20. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 16781
 21. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 16460
 22. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 16064
 23. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 15475
 24. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 14478
 25. Szkoła Podstawowa w Solarni
  Wyświetleń: 14361
 26. USC
  Wyświetleń: 11370
 27. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11313
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11054
 29. Oświata
  Wyświetleń: 11014
 30. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 11011
 31. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10782
 32. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 10778
 33. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10777
 34. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 10740
 35. Programy
  Wyświetleń: 10489
 36. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 10072
 37. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 10058
 38. Protokoły
  Wyświetleń: 10014
 39. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 9864
 40. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 9832
 41. ePUAP
  Wyświetleń: 9698
 42. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 9695
 43. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 9604
 44. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 9201
 45. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9130
 46. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9073
 47. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 9056
 48. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 9055
 49. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 9050
 50. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8897
 51. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8843
 52. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8737
 53. Publiczne Przedszkole w Bierawie
  Wyświetleń: 8729
 54. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 8683
 55. Petycje
  Wyświetleń: 8624
 56. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 8577
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8568
 58. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8553
 59. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 8416
 60. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 8208
 61. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 8178
 62. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 8117
 63. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 8091
 64. Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 8076
 65. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 8054
 66. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8028
 67. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 7802
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 7739
 69. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7612
 70. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 7546
 71. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7538
 72. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7431
 73. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7428
 74. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 7339
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7332
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7298
 77. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 7245
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 7241
 79. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 7230
 80. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 7076
 81. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7062
 82. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 6995
 83. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 6989
 84. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6915
 85. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 6755
 86. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 6738
 87. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6562
 88. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6378
 89. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 6224
 90. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 6188
 91. Podatki
  Wyświetleń: 6095
 92. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5944
 93. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 5841
 94. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 5790
 95. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku
  Wyświetleń: 5713
 96. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze.
  Wyświetleń: 5698
 97. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5638
 98. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 5440
 99. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 5291
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 5263
 101. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 5225
 102. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 5208
 103. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 4999
 104. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4967
 105. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 4957
 106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 4953
 107. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 4944
 108. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4841
 109. Bilanse i inne sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4820
 110. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 4819
 111. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 4756
 112. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4745
 113. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4737
 114. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 4731
 115. Środki poprawy efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 4628
 116. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 4607
 117. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4588
 118. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 4584
 119. Statut Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 4572
 120. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 4483
 121. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 4433
 122. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 4426
 123. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 4320
 124. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 4304
 125. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 4262
 126. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4247
 127. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 4242
 128. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4232
 129. Wybory samorządowe - 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 4226
 130. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 4213
 131. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 4203
 132. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 4185
 133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4137
 134. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 4136
 135. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 4130
 136. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 4128
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 4123
 138. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 4106
 139. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 4090
 140. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 3997
 141. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 3975
 142. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3968
 143. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 3935
 144. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 3903
 145. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
  Wyświetleń: 3890
 146. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 3874
 147. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3837
 148. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3830
 149. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3809
 150. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 3776
 151. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3773
 152. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 3766
 153. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3742
 154. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 3737
 155. Informacja z otwarcia ofert - zakup samochodu dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3726
 156. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3701
 157. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 3687
 158. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 3686
 159. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 3685
 160. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 3680
 161. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3679
 162. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 3671
 163. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 3667
 164. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 3663
 165. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 3655
 166. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3635
 167. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3619
 168. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 3610
 169. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3604
 170. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 3604
 171. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 3601
 172. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 3593
 173. Interpelacje, wnioski radnych
  Wyświetleń: 3588
 174. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 3586
 175. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 3563
 176. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta na początku kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 3562
 177. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 3544
 178. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 3533
 179. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 3528
 180. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 3527
 181. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 3514
 182. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 3511
 183. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3503
 184. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 3493
 185. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 3483
 186. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 3480
 187. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3479
 188. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3478
 189. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 3467
 190. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3467
 191. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3456
 192. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 3454
 193. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 3447
 194. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 3438
 195. Transmisja sesji Rady Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3437
 196. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 3429
 197. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 3428
 198. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 3427
 199. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 3419
 200. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 3400
 201. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 3390
 202. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 3383
 203. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 3381
 204. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3373
 205. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3373
 206. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 3373
 207. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 3338
 208. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3337
 209. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3331
 210. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 3329
 211. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 3327
 212. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 3325
 213. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3323
 214. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3321
 215. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 3318
 216. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3313
 217. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3309
 218. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 3307
 219. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Wyświetleń: 3301
 220. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3292
 221. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3291
 222. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 3291
 223. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3280
 224. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 3278
 225. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 3273
 226. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 3255
 227. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 3244
 228. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 3243
 229. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 3242
 230. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 3240
 231. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3227
 232. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 3219
 233. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 3218
 234. Wybory Samorządowe w 2010 r.
  Wyświetleń: 3198
 235. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 3189
 236. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 3189
 237. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3188
 238. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 3187
 239. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3187
 240. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 3187
 241. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 3184
 242. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 3177
 243. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3177
 244. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 3174
 245. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3167
 246. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 3163
 247. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 3158
 248. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 3157
 249. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 3147
 250. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3140
 251. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 3139
 252. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 3132
 253. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 3126
 254. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 3120
 255. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 3119
 256. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3118
 257. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 3111
 258. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 3105
 259. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3099
 260. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3090
 261. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 3087
 262. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 3083
 263. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 3079
 264. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 3077
 265. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3076
 266. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3074
 267. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 3072
 268. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3071
 269. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 3069
 270. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 3067
 271. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3064
 272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 3056
 273. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 3056
 274. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3054
 275. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3036
 276. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 3034
 277. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 3032
 278. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 3025
 279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3011
 280. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3010
 281. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 3007
 282. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 3007
 283. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 3007
 284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3005
 285. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 3002
 286. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3001
 287. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2993
 288. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 2991
 289. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 2986
 290. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2984
 291. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 2980
 292. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2973
 293. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 2972
 294. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2971
 295. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2969
 296. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 2957
 297. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 2956
 298. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2953
 299. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 2951
 300. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 2946
 301. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 2938
 302. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 2934
 303. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2934
 304. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 2928
 305. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 2928
 306. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2922
 307. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2920
 308. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 2913
 309. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 2907
 310. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2907
 311. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2904
 312. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 2896
 313. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 2896
 314. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2888
 315. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2884
 316. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 2884
 317. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2884
 318. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2883
 319. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2880
 320. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 2879
 321. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2878
 322. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2877
 323. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2876
 324. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2869
 325. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 2867
 326. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2862
 327. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2861
 328. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2860
 329. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2855
 330. A R C H I W A
  Wyświetleń: 2849
 331. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 2845
 332. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2843
 333. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2842
 334. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 2837
 335. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2833
 336. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2831
 337. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2827
 338. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2824
 339. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 2820
 340. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 2817
 341. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 2814
 342. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 2807
 343. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 2805
 344. Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 2793
 345. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2790
 346. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2788
 347. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 2784
 348. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2780
 349. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 2769
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2762
 351. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 2759
 352. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 2752
 353. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 2740
 354. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2740
 355. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 2740
 356. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 2739
 357. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska- budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 2739
 358. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2737
 359. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2732
 360. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2730
 361. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 2723
 362. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2721
 363. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2721
 364. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2720
 365. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 2718
 366. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 2705
 367. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 2700
 368. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 2700
 369. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2700
 370. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2696
 371. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 2694
 372. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2686
 373. Firmy na wywóz nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2681
 374. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2680
 375. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2678
 376. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2676
 377. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 2675
 378. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 2667
 379. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 2665
 380. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 2665
 381. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2664
 382. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2664
 383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2663
 384. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2657
 385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2653
 386. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 2643
 387. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 2639
 388. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2638
 389. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2636
 390. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 2636
 391. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2636
 392. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 2634
 393. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2633
 394. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 2629
 395. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 2629
 396. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2619
 397. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 2615
 398. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2614
 399. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2609
 400. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2607
 401. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2602
 402. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 2597
 403. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2597
 404. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 2597
 405. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 2595
 406. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2588
 407. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2586
 408. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2584
 409. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 2581
 410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2580
 411. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 2578
 412. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2576
 413. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2574
 414. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2573
 415. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2570
 416. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 2570
 417. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2567
 418. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2563
 419. uchwały z 42 sesji z dnia 30 kwietnia, z 43 sesji z dnia 14 maja i z 44 sesji z dnia 24 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2563
 420. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 2562
 421. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2546
 422. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2545
 423. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2541
 424. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2540
 425. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2538
 426. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2534
 427. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 2532
 428. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 2532
 429. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2530
 430. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2518
 431. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2513
 432. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 2511
 433. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 2511
 434. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 2511
 435. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2509
 436. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2509
 437. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2501
 438. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2499
 439. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 2499
 440. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2498
 441. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2497
 442. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2496
 443. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 2492
 444. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2491
 445. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2489
 446. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 2488
 447. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2488
 448. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2486
 449. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 2485
 450. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2484
 451. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2471
 452. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 2468
 453. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2463
 454. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2459
 455. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2458
 456. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2456
 457. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 2456
 458. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2456
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 2455
 460. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 2451
 461. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2451
 462. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2450
 463. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 2448
 464. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2447
 465. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2444
 466. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2444
 467. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 2441
 468. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 2438
 469. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2430
 470. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2423
 471. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2419
 472. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2404
 473. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok
  Wyświetleń: 2401
 474. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 2400
 475. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 2400
 476. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2397
 477. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2395
 478. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2394
 479. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2393
 480. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 2392
 481. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2390
 482. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2390
 483. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2390
 484. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2390
 485. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2385
 486. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2383
 487. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 2380
 488. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 2377
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 2377
 490. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2376
 491. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 2371
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2371
 493. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2369
 494. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2368
 495. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2362
 496. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2360
 497. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2355
 498. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2354
 499. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2354
 500. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 2354
 501. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2353
 502. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 2353
 503. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2352
 504. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2352
 505. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 2351
 506. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2349
 507. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 r.
  Wyświetleń: 2349
 508. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 2349
 509. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2344
 510. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2341
 511. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2340
 512. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2339
 513. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2335
 514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2335
 515. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2334
 516. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 2332
 517. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2332
 518. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2324
 519. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2322
 520. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2317
 521. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2315
 522. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2313
 523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2310
 524. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2309
 525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2302
 526. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2302
 527. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2301
 528. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2301
 529. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2300
 530. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2300
 531. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2299
 532. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2298
 533. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2297
 534. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 2297
 535. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2297
 536. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 2292
 537. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 2292
 538. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 2289
 539. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2286
 540. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2286
 541. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 2286
 542. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2285
 543. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 2284
 544. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 2282
 545. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2280
 546. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 2277
 547. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 2276
 548. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 2276
 549. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2276
 550. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2275
 551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2275
 552. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2275
 553. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2272
 554. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 2272
 555. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2270
 556. Archiwa
  Wyświetleń: 2269
 557. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2269
 558. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 559. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2265
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2265
 561. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2263
 562. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 2262
 563. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2260
 564. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2259
 565. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2259
 566. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2258
 567. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2258
 568. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 2257
 569. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 2257
 570. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2256
 571. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 2255
 572. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2254
 573. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 2252
 574. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2252
 575. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2249
 576. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2249
 577. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2249
 578. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 2246
 579. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2246
 580. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2243
 581. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2242
 582. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2242
 583. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 2240
 584. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2239
 585. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 2238
 586. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 2237
 587. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2236
 588. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2236
 589. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 2233
 590. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2233
 591. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2233
 592. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2231
 593. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2231
 594. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2227
 595. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2227
 596. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 2227
 597. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2227
 598. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2225
 599. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2222
 600. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2221
 601. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2220
 602. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 2220
 603. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2219
 604. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 2217
 605. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2217
 606. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 2216
 607. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2216
 608. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 2215
 609. Rejestry
  Wyświetleń: 2214
 610. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2214
 611. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 2213
 612. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2213
 613. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2212
 614. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 2210
 615. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2209
 616. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2209
 617. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2206
 618. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2205
 619. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2204
 620. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 2203
 621. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 2203
 622. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 2203
 623. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2202
 624. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2200
 625. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2200
 626. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2199
 627. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2198
 628. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 2197
 629. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2197
 630. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2197
 631. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 2195
 632. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2193
 633. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 2192
 634. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 2192
 635. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2189
 636. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 2189
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2186
 638. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2184
 639. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2183
 640. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2183
 641. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 2182
 642. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2182
 643. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2180
 644. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2179
 645. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2179
 646. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 2178
 647. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2177
 648. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2176
 649. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 2175
 650. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2173
 651. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2172
 652. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2171
 653. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2171
 654. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2170
 655. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 2170
 656. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2169
 657. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 2165
 658. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2164
 659. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2163
 660. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 2163
 661. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2162
 662. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2161
 663. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2161
 664. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 2161
 665. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2160
 666. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2158
 667. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2158
 668. BIP Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 2157
 669. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 2157
 670. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2156
 671. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 2156
 672. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2156
 673. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2154
 674. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 2153
 675. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2150
 676. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2147
 677. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 2147
 678. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2147
 679. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 2146
 680. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2146
 681. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 2146
 682. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 2145
 683. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2144
 684. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2142
 685. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2142
 686. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 2141
 687. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2141
 688. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 2141
 689. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2141
 690. Ochrona Danych Osobowych ZGKiM
  Wyświetleń: 2140
 691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 2140
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2140
 693. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2140
 694. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2139
 695. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2139
 696. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 2139
 697. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2139
 698. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2138
 699. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2137
 700. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 2136
 701. Informacja nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2136
 702. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 2136
 703. Unieważnienie postępowania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 2136
 704. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2135
 705. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 2134
 706. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 2134
 707. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2133
 708. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2133
 709. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2131
 710. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 2131
 711. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2131
 712. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 2130
 713. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 2128
 714. Finanse ZGKiM
  Wyświetleń: 2127
 715. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2126
 716. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 2125
 717. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2125
 718. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2125
 719. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2121
 720. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 2120
 721. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2120
 722. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 2119
 723. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2118
 724. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2118
 725. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2115
 726. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2114
 727. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2113
 728. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 2112
 729. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2112
 730. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2112
 731. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 2109
 732. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2109
 733. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2109
 734. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 2107
 735. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2107
 736. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 2106
 737. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 2104
 738. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 2104
 739. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2103
 740. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2102
 741. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 2101
 742. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 2100
 743. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2100
 744. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2099
 745. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2099
 746. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2099
 747. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2098
 748. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2095
 749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2094
 750. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 2094
 751. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2094
 752. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2094
 753. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2092
 754. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 2092
 755. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2091
 756. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2090
 757. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2090
 758. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
  Wyświetleń: 2090
 759. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2090
 760. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2089
 761. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2088
 762. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 2088
 763. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 2087
 764. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2086
 765. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 2085
 766. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2084
 767. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 2082
 768. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2082
 769. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2082
 770. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2082
 771. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2080
 772. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2079
 773. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2078
 774. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2077
 775. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2077
 776. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2077
 777. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 2076
 778. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 2076
 779. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2075
 780. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 2075
 781. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 2075
 782. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2075
 783. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2074
 784. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2074
 785. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2074
 786. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2074
 787. Unieważnienie postępowania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2072
 788. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2070
 789. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 2070
 790. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2070
 791. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2070
 792. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2068
 793. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 2066
 794. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 2066
 795. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 2065
 796. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 2063
 797. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2062
 798. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2062
 799. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2062
 800. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2062
 801. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2062
 802. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 2061
 803. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 2061
 804. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2061
 805. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2060
 806. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 2059
 807. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2059
 808. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 2057
 809. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 2057
 810. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 2056
 811. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2055
 812. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2054
 813. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2052
 814. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 2052
 815. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 2051
 816. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2050
 817. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2050
 818. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 2048
 819. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 2047
 820. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2047
 821. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 2046
 822. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2045
 823. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 2044
 824. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2044
 825. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 2044
 826. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 2044
 827. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2044
 828. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 2043
 829. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 2042
 830. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2042
 831. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2041
 832. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 2040
 833. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2040
 834. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2037
 835. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 2037
 836. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 2036
 837. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 2036
 838. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2035
 839. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2035
 840. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 2033
 841. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 2031
 842. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2031
 843. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2031
 844. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2030
 845. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2030
 846. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2030
 847. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2029
 848. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2029
 849. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2029
 850. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 2028
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 2028
 852. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2027
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2026
 854. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2025
 855. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2024
 856. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2022
 857. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2022
 858. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2022
 859. uchwały z drugiej sesji Rady Gminy z 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2022
 860. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 2021
 861. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2021
 862. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2021
 863. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2021
 864. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 2020
 865. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2019
 866. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2018
 867. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2018- BIP
  Wyświetleń: 2016
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 2015
 869. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 2015
 870. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2014
 871. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 2014
 872. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2014
 873. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2014
 874. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 2011
 875. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 2010
 876. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2010
 877. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2010
 878. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2009
 879. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2009
 880. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 2009
 881. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2008
 882. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 2008
 883. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2008
 884. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 2006
 885. obwieszczenie informujące o zebraniu dowodów w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2006
 886. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 2006
 887. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2005
 888. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 2004
 889. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2004
 890. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 2004
 891. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2004
 892. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 2004
 893. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
  Wyświetleń: 2004
 894. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 2004
 895. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 2003
 896. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2003
 897. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 2003
 898. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2001
 899. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2000
 900. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 2000
 901. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 2000
 902. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1999
 903. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1999
 904. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1998
 905. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1998
 906. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1996
 907. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1996
 908. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1996
 909. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 1995
 910. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 1995
 911. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1995
 912. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 1994
 913. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1994
 914. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 1992
 915. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1992
 916. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1991
 917. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1990
 918. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1989
 919. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 1988
 920. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1988
 921. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 1988
 922. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1988
 923. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1987
 924. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1984
 925. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 1983
 926. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1983
 927. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 1983
 928. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1982
 929. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1982
 930. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 1981
 931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1981
 932. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1980
 933. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 1980
 934. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1980
 935. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1979
 936. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1978
 937. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1978
 938. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1977
 939. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1975
 940. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 1971
 941. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1971
 942. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1968
 943. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1961
 944. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 1960
 945. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1959
 946. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1958
 947. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1954
 948. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1948
 949. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1947
 950. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1946
 951. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 1946
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1945
 953. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1945
 954. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1944
 955. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1942
 956. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 1941
 957. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1938
 958. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1938
 959. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1936
 960. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1934
 961. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1934
 962. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1933
 963. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 1933
 964. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1932
 965. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1932
 966. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 1932
 967. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1932
 968. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1931
 969. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 1931
 970. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1930
 971. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1929
 972. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1927
 973. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 1927
 974. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1927
 975. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1927
 976. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 1926
 977. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1926
 978. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1923
 979. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1923
 980. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1923
 981. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1923
 982. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1922
 983. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1921
 984. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1919
 985. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1918
 986. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1917
 987. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1917
 988. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1917
 989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1916
 990. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1916
 991. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 1914
 992. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1914
 993. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1912
 994. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 1912
 995. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1912
 996. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 1912
 997. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1911
 998. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1910
 999. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1910
 1000. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1910
 1001. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1909
 1002. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1909
 1003. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1907
 1004. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 1906
 1005. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 1906
 1006. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania powzolenia wodnoprawnego "Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddz. 268"
  Wyświetleń: 1905
 1007. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1904
 1008. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 1904
 1009. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1903
 1010. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 1902
 1011. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 1902
 1012. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1902
 1013. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1902
 1014. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2018
  Wyświetleń: 1900
 1015. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1899
 1016. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 1899
 1017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 1898
 1018. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1898
 1019. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1896
 1020. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 1895
 1021. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1894
 1022. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1894
 1023. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1893
 1024. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1893
 1025. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1892
 1026. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1890
 1027. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 1890
 1028. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1887
 1029. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 1886
 1030. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1886
 1031. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1885
 1032. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1885
 1033. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1884
 1034. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 1884
 1035. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1884
 1036. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1883
 1037. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1882
 1038. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1879
 1039. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 1879
 1040. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1878
 1041. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 1877
 1042. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 1876
 1043. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1876
 1044. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1875
 1045. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 1875
 1046. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1875
 1047. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 1875
 1048. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1874
 1049. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 1874
 1050. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1872
 1051. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1872
 1052. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1872
 1053. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1872
 1054. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 1872
 1055. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1871
 1056. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1870
 1057. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 1868
 1058. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1867
 1059. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1866
 1060. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1866
 1061. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1865
 1062. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1865
 1063. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1865
 1064. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1865
 1065. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1864
 1066. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1861
 1067. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1860
 1068. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1859
 1069. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1859
 1070. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1859
 1071. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1859
 1072. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1858
 1073. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1857
 1074. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1857
 1075. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1856
 1076. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1855
 1077. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 1855
 1078. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 1854
 1079. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 1854
 1080. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1854
 1081. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1853
 1082. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1852
 1083. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1851
 1084. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 1851
 1085. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1851
 1086. uchwały z 51 sesji Rady Gminy z 15 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1851
 1087. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1850
 1088. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1849
 1089. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1847
 1090. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1847
 1091. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1847
 1092. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1846
 1093. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1846
 1094. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1846
 1095. Budżet Gminy Bierawa na 2019 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1845
 1096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1845
 1097. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1844
 1098. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1844
 1099. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1844
 1100. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1843
 1101. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1841
 1102. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1840
 1103. Ewidencje
  Wyświetleń: 1838
 1104. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1838
 1105. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1838
 1106. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 1837
 1107. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1834
 1108. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1833
 1109. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1830
 1110. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 1828
 1111. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1828
 1112. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1827
 1113. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1826
 1114. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1826
 1115. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1825
 1116. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1823
 1117. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 1822
 1118. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1820
 1119. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1819
 1120. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1819
 1121. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1819
 1122. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1818
 1123. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1817
 1124. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1815
 1125. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1815
 1126. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1814
 1127. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1814
 1128. Informacja z otwarcia ofert Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1813
 1129. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1813
 1130. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1813
 1131. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1812
 1132. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 1812
 1133. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1811
 1134. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1811
 1135. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1810
 1136. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1809
 1137. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1808
 1138. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1807
 1139. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1807
 1140. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1806
 1141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1805
 1142. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1805
 1143. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 1804
 1144. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1804
 1145. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1802
 1146. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1801
 1147. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1801
 1148. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 1801
 1149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1801
 1150. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1801
 1151. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1801
 1152. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1801
 1153. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1801
 1154. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1800
 1155. Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1800
 1156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1796
 1157. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 1795
 1158. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1794
 1159. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1793
 1160. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1791
 1161. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1790
 1162. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1790
 1163. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 1790
 1164. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1788
 1165. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1788
 1166. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1787
 1167. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1787
 1168. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1786
 1169. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1786
 1170. Ogłoszenie o wyborze oferty Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1784
 1171. Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1784
 1172. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1779
 1173. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1779
 1174. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1777
 1175. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1776
 1176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 1776
 1177. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1776
 1178. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1774
 1179. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1774
 1180. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1774
 1181. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 1773
 1182. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1773
 1183. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1773
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1773
 1185. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1770
 1186. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1769
 1187. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1769
 1188. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1769
 1189. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1769
 1190. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1767
 1191. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1767
 1192. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1767
 1193. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 1766
 1194. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1765
 1195. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 1765
 1196. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1760
 1197. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1759
 1198. Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1759
 1199. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1756
 1200. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1756
 1201. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1754
 1202. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1753
 1203. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1752
 1204. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 1751
 1205. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1751
 1206. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 1749
 1207. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1748
 1208. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1748
 1209. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1748
 1210. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1746
 1211. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1746
 1212. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1743
 1213. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 1741
 1214. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1741
 1215. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1739
 1216. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1739
 1217. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1738
 1218. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1737
 1219. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Bierawa z 9 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1737
 1220. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1737
 1221. OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1735
 1222. Zawiadomienie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego (droga nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle)
  Wyświetleń: 1733
 1223. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1731
 1224. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1731
 1225. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 1731
 1226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1730
 1227. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1727
 1228. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1726
 1229. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 1725
 1230. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1724
 1231. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 1722
 1232. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1722
 1233. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1721
 1234. Informacja z otwarcia ofert Letnia Bazy Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1720
 1235. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1719
 1236. Obwieszczenie informjące o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku" Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1718
 1237. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1718
 1238. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1717
 1239. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1716
 1240. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1716
 1241. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1715
 1242. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1715
 1243. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 1713
 1244. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1713
 1245. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku
  Wyświetleń: 1713
 1246. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1713
 1247. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1711
 1248. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1711
 1249. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1710
 1250. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1709
 1251. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 1708
 1252. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1706
 1253. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 1706
 1254. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1705
 1255. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1705
 1256. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1705
 1257. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1704
 1258. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1703
 1259. Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1703
 1260. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 1702
 1261. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1701
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1701
 1263. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1700
 1264. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1698
 1265. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1695
 1266. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1695
 1267. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1694
 1268. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1694
 1269. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1693
 1270. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1693
 1271. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1690
 1272. uchwały z 40 sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1690
 1273. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1689
 1274. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1687
 1275. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1686
 1276. Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 24 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1686
 1277. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1684
 1278. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1681
 1279. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1680
 1280. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 1680
 1281. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1675
 1282. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1672
 1283. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1671
 1284. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 1667
 1285. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1667
 1286. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1665
 1287. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1662
 1288. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1662
 1289. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1661
 1290. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. pozwolenie wodnoprawne "Gazociąg K-Koźle - Granica Państwa (Polska Czechy)"
  Wyświetleń: 1656
 1291. Raporty o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 1653
 1292. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1653
 1293. uchwały z 49 sesji Rady Gminy z 15 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1652
 1294. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 1650
 1295. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1647
 1296. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1647
 1297. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1646
 1298. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1645
 1299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1645
 1300. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1642
 1301. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1641
 1302. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1641
 1303. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1640
 1304. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1637
 1305. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 1636
 1306. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1631
 1307. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1629
 1308. Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1627
 1309. Unieważnienie postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1627
 1310. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1622
 1311. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1620
 1312. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 1619
 1313. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1618
 1314. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1617
 1315. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 1615
 1316. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1615
 1317. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 1613
 1318. Informacja z otwarcia ofert Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1609
 1319. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1604
 1320. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1604
 1321. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1604
 1322. Rejestr petycji zgłoszonych w latach 2018-2020
  Wyświetleń: 1600
 1323. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1596
 1324. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1594
 1325. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1592
 1326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1591
 1327. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1588
 1328. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1588
 1329. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1584
 1330. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 1581
 1331. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 1580
 1332. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska -Czechy)
  Wyświetleń: 1580
 1333. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1580
 1334. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1579
 1335. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 86/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1579
 1336. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1578
 1337. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1576
 1338. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1575
 1339. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 40/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1574
 1340. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1573
 1341. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2018-BIP
  Wyświetleń: 1571
 1342. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1570
 1343. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1569
 1344. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1568
 1345. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1567
 1346. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2016 i 2017 roku
  Wyświetleń: 1566
 1347. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1565
 1348. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 88/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1564
 1349. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1562
 1350. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1561
 1351. uchwały z 45 sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1560
 1352. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1559
 1353. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położónego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1558
 1354. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1553
 1355. Uchwały z trzynastej sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1552
 1356. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1551
 1357. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1547
 1358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 1546
 1359. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 1545
 1360. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1543
 1361. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1543
 1362. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1542
 1363. zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1542
 1364. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1538
 1365. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1534
 1366. Obw. Marszałka Woj. Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie
  Wyświetleń: 1531
 1367. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1531
 1368. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1529
 1369. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1525
 1370. Informacja z otwarcia ofert Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1524
 1371. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1523
 1372. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1522
 1373. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1515
 1374. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1515
 1375. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1515
 1376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1513
 1377. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1511
 1378. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1510
 1379. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1508
 1380. Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 1507
 1381. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1506
 1382. uchwały z 48 sesji Rady Gminy z 26 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1505
 1383. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 r.
  Wyświetleń: 1503
 1384. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1500
 1385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1498
 1386. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Odry"
  Wyświetleń: 1497
 1387. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1492
 1388. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1485
 1389. Zawiadomienia RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1485
 1390. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1481
 1391. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1481
 1392. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1478
 1393. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu (informacja)
  Wyświetleń: 1476
 1394. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1474
 1395. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1471
 1396. Uchwały z czternastej sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1469
 1397. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 54/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1469
 1398. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach dla części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 1467
 1399. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1464
 1400. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. o sprostowaniu omyłki w decyzji pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu Polska Czechy
  Wyświetleń: 1459
 1401. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1458
 1402. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1455
 1403. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1455
 1404. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1455
 1405. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Kotlarnia-Solarnia w granicach projektowanego obszaru górniczego Dziergowice 3"
  Wyświetleń: 1454
 1406. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1452
 1407. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1452
 1408. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1452
 1409. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1452
 1410. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1450
 1411. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1450
 1412. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji zmieniającej wydaną decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Brzeźce - Stare-Koźle"
  Wyświetleń: 1445
 1413. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 69/2018-BIP
  Wyświetleń: 1445
 1414. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1443
 1415. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220".
  Wyświetleń: 1442
 1416. uchwały z pierwszej sesji rady gminy w kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1440
 1417. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1440
 1418. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1438
 1419. uchwały z trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1434
 1420. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1433
 1421. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1431
 1422. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1425
 1423. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1422
 1424. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1417
 1425. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1416
 1426. Obwieszczenie Woj. Opol. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP"
  Wyświetleń: 1412
 1427. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1412
 1428. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2019 roku
  Wyświetleń: 1409
 1429. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1408
 1430. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1407
 1431. Budżet Gminy Bierawa na 2020 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1405
 1432. Unieważnienie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad - grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1404
 1433. uchwały z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1403
 1434. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1400
 1435. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1399
 1436. uchwały z 46 sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1399
 1437. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 1398
 1438. Ogłoszenie o wyborze oferty Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1397
 1439. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1396
 1440. uchwały z dziesiątej sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1395
 1441. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1393
 1442. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn"
  Wyświetleń: 1393
 1443. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1393
 1444. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1393
 1445. uchwały z 11 sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r. i 12 sesji z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1392
 1446. zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1392
 1447. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1385
 1448. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi przed powodzią - tzn. prawego wału na rz. Odrze na terenie m. Księża Łąka,Podświęcie,Dziergowice
  Wyświetleń: 1383
 1449. Informacja z otwarcia ofert Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1381
 1450. Ogłoszenie o zamówieniu Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1378
 1451. Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Opolskiego "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1377
 1452. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1377
 1453. Uchwały z czwartej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1375
 1454. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 1374
 1455. uchwały z szóstej sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1371
 1456. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1364
 1457. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1360
 1458. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1357
 1459. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
  Wyświetleń: 1356
 1460. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1356
 1461. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1354
 1462. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1351
 1463. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1350
 1464. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1345
 1465. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1344
 1466. Zawiadomienie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1344
 1467. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1340
 1468. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego "Prawy wał na rzece Odrze"
  Wyświetleń: 1339
 1469. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1339
 1470. Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju w sprawie gazociągu K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1338
 1471. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu ("Przebudowa drogi dojazdowej w Dziergowicach")
  Wyświetleń: 1334
 1472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1333
 1473. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1333
 1474. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1332
 1475. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1331
 1476. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1330
 1477. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2020 r.
  Wyświetleń: 1330
 1478. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (prawy wał rzeki Odry na terenie miescowości Księża Łąka, Podświęcie, Dziergowice))
  Wyświetleń: 1329
 1479. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1326
 1480. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1325
 1481. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1325
 1482. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1325
 1483. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1324
 1484. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1322
 1485. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1322
 1486. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1321
 1487. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 22/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1321
 1488. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1318
 1489. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1316
 1490. uchwały z 47 sesji Rady Gmniny z dnia 3 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1316
 1491. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1314
 1492. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1312
 1493. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1308
 1494. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1307
 1495. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1306
 1496. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1305
 1497. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Budowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1301
 1498. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10.10.2017r.
  Wyświetleń: 1300
 1499. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1296
 1500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1295
 1501. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1295
 1502. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1294
 1503. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1292
 1504. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1289
 1505. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1287
 1506. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 1282
 1507. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
  Wyświetleń: 1280
 1508. Uchwały z piętnastej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1278
 1509. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1275
 1510. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2018-BIP
  Wyświetleń: 1265
 1511. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 50/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1264
 1512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, październik–listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1254
 1513. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1252
 1514. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1252
 1515. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1251
 1516. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
  Wyświetleń: 1251
 1517. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1250
 1518. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1246
 1519. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1243
 1520. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa październik-listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1243
 1521. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1239
 1522. Uchwały z piątej sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1238
 1523. uchwały z dwudziestej sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1237
 1524. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 1232
 1525. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1231
 1526. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1228
 1527. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1226
 1528. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1225
 1529. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1224
 1530. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1220
 1531. uchwały z dziewiątej sesji Rady Gminy z 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1219
 1532. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1217
 1533. uchwały z siódmej sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1216
 1534. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1214
 1535. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1214
 1536. uchwały z szesnastej sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1213
 1537. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1212
 1538. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 48/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1210
 1539. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1207
 1540. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1206
 1541. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1206
 1542. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1203
 1543. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 14/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1200
 1544. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni
  Wyświetleń: 1199
 1545. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1197
 1546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1196
 1547. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1193
 1548. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1190
 1549. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1188
 1550. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1185
 1551. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku
  Wyświetleń: 1181
 1552. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1176
 1553. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce
  Wyświetleń: 1173
 1554. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1172
 1555. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1172
 1556. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 1169
 1557. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 1168
 1558. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1165
 1559. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1164
 1560. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1161
 1561. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 1155
 1562. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1151
 1563. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1147
 1564. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1144
 1565. uchwały z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1143
 1566. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1141
 1567. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Wyświetleń: 1139
 1568. Informacja MInistra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy MOŚ w K-Koźle),
  Wyświetleń: 1137
 1569. Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1137
 1570. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1135
 1571. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 45/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1134
 1572. Uchwały z siedemnastej sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r. i osiemastej sesji z 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 1132
 1573. Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1130
 1574. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 1130
 1575. Zapytanie ofertowe Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1126
 1576. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1124
 1577. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 51/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1122
 1578. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 116/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1118
 1579. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 1112
 1580. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1112
 1581. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja
  Wyświetleń: 1110
 1582. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1108
 1583. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1107
 1584. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1105
 1585. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 1104
 1586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1101
 1587. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)"
  Wyświetleń: 1098
 1588. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Roszowicki Las"
  Wyświetleń: 1091
 1589. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1085
 1590. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1082
 1591. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1068
 1592. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1068
 1593. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 41/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1064
 1594. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 76/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1064
 1595. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 49/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1062
 1596. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 109/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1060
 1597. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 80/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1044
 1598. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1043
 1599. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1041
 1600. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1039
 1601. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 138/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1036
 1602. Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 1035
 1603. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 110/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1034
 1604. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 1031
 1605. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych (w związku z budową chodnika w ciągu drogi woj. 425 w Bierawie)
  Wyświetleń: 1031
 1606. OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 425 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1023
 1607. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1022
 1608. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1017
 1609. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1017
 1610. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1014
 1611. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1014
 1612. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o. w Grabówce przy ul. Gliwickiej 1
  Wyświetleń: 1011
 1613. Uchwały z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1010
 1614. Programy i raporty
  Wyświetleń: 1009
 1615. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 1007
 1616. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1006
 1617. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1003
 1618. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1001
 1619. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2020 - BIP
  Wyświetleń: 998
 1620. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2019 - BIP
  Wyświetleń: 997
 1621. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 991
 1622. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2019 - BIP
  Wyświetleń: 990
 1623. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2019 - BIP
  Wyświetleń: 990
 1624. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 985
 1625. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2020 - BIP
  Wyświetleń: 984
 1626. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa i Solarnia
  Wyświetleń: 980
 1627. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiany źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 980
 1628. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 977
 1629. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku
  Wyświetleń: 977
 1630. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 976
 1631. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2020- BIP
  Wyświetleń: 974
 1632. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 92/2020 - BIP
  Wyświetleń: 974
 1633. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 969
 1634. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 969
 1635. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 968
 1636. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 94/2019 - BIP
  Wyświetleń: 967
 1637. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2020-BIP
  Wyświetleń: 966
 1638. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2020 - BIP
  Wyświetleń: 964
 1639. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 960
 1640. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 959
 1641. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2019 - BIP
  Wyświetleń: 958
 1642. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 96/2019 - BIP
  Wyświetleń: 958
 1643. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 958
 1644. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2020 roku
  Wyświetleń: 954
 1645. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 954
 1646. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
  Wyświetleń: 954
 1647. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2021 r.
  Wyświetleń: 953
 1648. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2020 - BIP
  Wyświetleń: 952
 1649. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 948
 1650. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2020 - BIP
  Wyświetleń: 948
 1651. uchwały z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 942
 1652. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 5/2020 - BIP
  Wyświetleń: 935
 1653. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 140/2020 - BIP
  Wyświetleń: 934
 1654. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 933
 1655. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2020 - BIP
  Wyświetleń: 933
 1656. Budżet Gminy Bierawa na 2021 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 930
 1657. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, KOrzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 930
 1658. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 112/2020 - BIP
  Wyświetleń: 930
 1659. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 927
 1660. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce (odcinek km 0+171,33 - 1+702,00)"
  Wyświetleń: 926
 1661. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 926
 1662. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 924
 1663. uchwały z 21 sesji Rady Gminy z 25 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 920
 1664. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 919
 1665. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 915
 1666. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2020 - BIP
  Wyświetleń: 912
 1667. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2021- BIP
  Wyświetleń: 909
 1668. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2019 - BIP
  Wyświetleń: 909
 1669. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2020 - BIP
  Wyświetleń: 907
 1670. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 84/2020 - BIP
  Wyświetleń: 905
 1671. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 897
 1672. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 895
 1673. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o.".
  Wyświetleń: 895
 1674. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 893
 1675. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 891
 1676. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 114/2020 - BIP
  Wyświetleń: 891
 1677. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800"
  Wyświetleń: 889
 1678. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu zmieniającej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie ustalenia rzezczywistego poboru wód podziemnych z utworów czawartorzędowych
  Wyświetleń: 888
 1679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramch zadania: "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - Podświęcie"
  Wyświetleń: 888
 1680. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" w Bierawie
  Wyświetleń: 887
 1681. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 886
 1682. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 879
 1683. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 878
 1684. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 877
 1685. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 81/2020 - BIP
  Wyświetleń: 877
 1686. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 876
 1687. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku dla opasów"
  Wyświetleń: 876
 1688. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2020 - BIP
  Wyświetleń: 872
 1689. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2021-BIP
  Wyświetleń: 870
 1690. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 868
 1691. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 868
 1692. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa linii zasilania w energię elektryczną, z miejsca przyłączenia do sieci Tauron,do miejsca wylotu ścieków ..."
  Wyświetleń: 868
 1693. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - rurociąg obejściowy oczyszczalni Piskorzowiec
  Wyświetleń: 863
 1694. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2021 - BIP
  Wyświetleń: 860
 1695. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 858
 1696. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 855
 1697. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2020 - BIP
  Wyświetleń: 855
 1698. Uchwały z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 853
 1699. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2020 - BIP
  Wyświetleń: 852
 1700. Rejestr petycji wniesionych w 2021 roku
  Wyświetleń: 849
 1701. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 847
 1702. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie BIerawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 847
 1703. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 837
 1704. Uchwały z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 832
 1705. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2021 - BIP
  Wyświetleń: 830
 1706. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4"
  Wyświetleń: 829
 1707. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 829
 1708. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 827
 1709. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2020 - BIP
  Wyświetleń: 827
 1710. uchwały z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 823
 1711. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 125/2020 - BIP
  Wyświetleń: 819
 1712. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 38/2021 - BIP
  Wyświetleń: 818
 1713. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
  Wyświetleń: 816
 1714. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 812
 1715. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 136/2020 - BIP
  Wyświetleń: 811
 1716. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 810
 1717. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnieho obszaru Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 810
 1718. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2021 - BIP
  Wyświetleń: 808
 1719. Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 805
 1720. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 4/2021-BIP
  Wyświetleń: 803
 1721. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 21/2021 - BIP
  Wyświetleń: 802
 1722. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2021 - BIP
  Wyświetleń: 798
 1723. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 796
 1724. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2020 - BIP
  Wyświetleń: 795
 1725. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2021-BIP
  Wyświetleń: 793
 1726. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku
  Wyświetleń: 789
 1727. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 17/2021 - BIP
  Wyświetleń: 788
 1728. Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie
  Wyświetleń: 788
 1729. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 r. r.
  Wyświetleń: 782
 1730. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 780
 1731. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 779
 1732. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2021 - BIP
  Wyświetleń: 778
 1733. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 778
 1734. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na dz. 169, obręb Stare Koźle
  Wyświetleń: 776
 1735. Uchwały z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 15 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 1736. Uchwały z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 776
 1737. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2021-BIP
  Wyświetleń: 774
 1738. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 774
 1739. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 770
 1740. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok
  Wyświetleń: 770
 1741. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 39/2021 - BIP
  Wyświetleń: 770
 1742. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 83/2020 - BIP
  Wyświetleń: 769
 1743. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: utworzenie obszaru mokradłowego na cieku "Dopływ z lasu"
  Wyświetleń: 766
 1744. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód do rowu
  Wyświetleń: 765
 1745. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 762
 1746. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2021 - BIP
  Wyświetleń: 760
 1747. Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wyadnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" na działce nr 344/1, obręb Bierawa
  Wyświetleń: 759
 1748. Uchwały z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 759
 1749. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 78/2021 - BIP
  Wyświetleń: 757
 1750. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 754
 1751. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2021 - BIP
  Wyświetleń: 754
 1752. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 751
 1753. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2021 - BIP
  Wyświetleń: 748
 1754. uchwały z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 744
 1755. Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie sieci gazowej na działce 334/3, obręb Brzeźce
  Wyświetleń: 740
 1756. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2021 - BIP
  Wyświetleń: 731
 1757. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 727
 1758. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 722
 1759. Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku - BIP
  Wyświetleń: 720
 1760. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2021 - BIP
  Wyświetleń: 718
 1761. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2021 - BIP
  Wyświetleń: 717
 1762. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 73/2021 - BIP
  Wyświetleń: 714
 1763. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 58/2021 - BIP
  Wyświetleń: 708
 1764. Obwieszczenie Burmistrza Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 707
 1765. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2021 - BIP
  Wyświetleń: 697
 1766. Obwieszczenie Urzędu Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 694
 1767. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 65/2021 - BIP
  Wyświetleń: 689
 1768. uchwały z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy z 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 1769. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 66/2021 - BIP
  Wyświetleń: 680
 1770. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 68/2021 - BIP
  Wyświetleń: 678
 1771. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 677
 1772. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 675
 1773. Uchwały z trzydziestej sesji Rady Gminy z 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 1774. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w ramach zadania Utworzenie obszaru mokradłowego na cieku Dopływ z Lasu.
  Wyświetleń: 670
 1775. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 666
 1776. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 662
 1777. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2021 - BIP
  Wyświetleń: 662
 1778. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 659
 1779. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budynku opasów
  Wyświetleń: 658
 1780. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 655
 1781. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 654
 1782. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 646
 1783. Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej "Rozszarzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 646
 1784. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 82/2021 - BIP
  Wyświetleń: 639
 1785. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 59/2021 - BIP
  Wyświetleń: 638
 1786. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 636
 1787. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w obr.Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 632
 1788. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 629
 1789. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 626
 1790. Zawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 620
 1791. uchwały z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 1792. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie odcieków z zamkniętego skłądowiska odpadó komunalnych w Grabówce, do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez ZGKiM
  Wyświetleń: 611
 1793. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowi
  Wyświetleń: 609
 1794. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 607
 1795. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 1796. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o ponownym rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 606
 1797. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie
  Wyświetleń: 606
 1798. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 90/2021 - BIP
  Wyświetleń: 596
 1799. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 591
 1800. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 587
 1801. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 577
 1802. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2021 - BIP
  Wyświetleń: 576
 1803. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 93/2021 - BIP
  Wyświetleń: 570
 1804. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 2,85 km gm. Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 568
 1805. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 128/2021 - BIP
  Wyświetleń: 566
 1806. uchwały z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 1807. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 559
 1808. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 559
 1809. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 2/2020 - BIP
  Wyświetleń: 559
 1810. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 99/2021 - BIP
  Wyświetleń: 550
 1811. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Bierawa
  Wyświetleń: 550
 1812. uchwały z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 1813. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 536
 1814. uchwały z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 1815. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 530
 1816. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 526
 1817. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 526
 1818. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 512
 1819. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu""
  Wyświetleń: 511
 1820. uchwały z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy z 5 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 1821. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  Wyświetleń: 503
 1822. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 488
 1823. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 1824. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydanie decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 486
 1825. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2021 - BIP
  Wyświetleń: 481
 1826. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 120/2021 - BIP
  Wyświetleń: 466
 1827. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 134/2021 - BIP
  Wyświetleń: 463
 1828. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 103/2021 - BIP
  Wyświetleń: 462
 1829. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja"
  Wyświetleń: 461
 1830. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2022 roku
  Wyświetleń: 458
 1831. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 122/2021- BIP
  Wyświetleń: 458
 1832. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 457
 1833. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 119/2021 - BIP
  Wyświetleń: 457
 1834. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Zakładu w Grabówce
  Wyświetleń: 451
 1835. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2021 - BIP
  Wyświetleń: 447
 1836. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 123/2021 - BIP
  Wyświetleń: 446
 1837. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 133/2021 - BIP
  Wyświetleń: 446
 1838. uchwały z czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 1839. uchwały z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 1840. uchwały z czterdziestej sesji Rady Gminy z 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 434
 1841. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 127/2021 - BIP
  Wyświetleń: 431
 1842. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2021 - BIP
  Wyświetleń: 422
 1843. uchwały z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 420
 1844. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia i wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 417
 1845. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa 142/2021 - BIP
  Wyświetleń: 415
 1846. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 102/2021 - BIP
  Wyświetleń: 413
 1847. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 137/2021 - BIP
  Wyświetleń: 411
 1848. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 147/2021 - BIP
  Wyświetleń: 411
 1849. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 148/2021 - BIP
  Wyświetleń: 410
 1850. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2021 - BIP
  Wyświetleń: 407
 1851. Konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 403
 1852. uchwały z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1853. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 396
 1854. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 394
 1855. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 393
 1856. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 146/2021 - BIP
  Wyświetleń: 388
 1857. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 376
 1858. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2022 roku
  Wyświetleń: 374
 1859. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 6/2022 - BIP
  Wyświetleń: 367
 1860. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 356
 1861. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 31/2022
  Wyświetleń: 356
 1862. Ogłoszenie o wyniku postępowania Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 352
 1863. Informacja o wyborze oferty Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II
  Wyświetleń: 351
 1864. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022 roku
  Wyświetleń: 348
 1865. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II
  Wyświetleń: 344
 1866. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 30/2022
  Wyświetleń: 344
 1867. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2022
  Wyświetleń: 342
 1868. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 338
 1869. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 337
 1870. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 335
 1871. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 335
 1872. Informacja o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 334
 1873. Ogłoszenie o wyniku postępowania Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II
  Wyświetleń: 329
 1874. Informacja o unieważnieniu postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 327
 1875. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 323
 1876. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 322
 1877. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2022
  Wyświetleń: 322
 1878. Informacja z otwarcia ofert Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II
  Wyświetleń: 319
 1879. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półorczu 2022 r.
  Wyświetleń: 317
 1880. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 314
 1881. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 312
 1882. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 307
 1883. Informacja o unieważnieniu postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 305
 1884. Informacja o wyborze oferty Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 298
 1885. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2022 - BIP
  Wyświetleń: 298
 1886. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 297
 1887. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 294
 1888. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2022 r.
  Wyświetleń: 294
 1889. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2022 - BIP
  Wyświetleń: 293
 1890. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 290
 1891. Budżet Gminy Bierawa na 2022 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 289
 1892. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2022 roku
  Wyświetleń: 289
 1893. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2022 - BIP
  Wyświetleń: 287
 1894. Informacja z otwarcia ofert Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 286
 1895. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2022 roku
  Wyświetleń: 271
 1896. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2022 - BIP
  Wyświetleń: 266
 1897. uchwały z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1898. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 9/2022 - BIP
  Wyświetleń: 245
 1899. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2022 - BIP
  Wyświetleń: 244
 1900. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 240
 1901. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 236
 1902. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 24/2022 - BIP
  Wyświetleń: 233