Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
124483634759172563253216930000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
607975724964061584968021581410177231713141056676708175296180609
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
653105032159164567247227363059628977185877540723595498062743
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5843445964515901271965438557674452755584044384508114720553597
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
729116847563931623156640056873499844637139731528235180863299
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
584965665357822389845024748383476954448348169630235391353866
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
318893324435417312683332531708328543128939123534475122449184
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921208141921739914573208091836422493246162311326982
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 133487
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 130764
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 112762
 4. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 93485
 5. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 91906
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 49114
 7. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 46051
 8. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 38024
 9. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 32845
 10. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 30398
 11. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 26725
 12. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 22732
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 22666
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 21007
 15. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 19042
 16. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 17434
 17. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16333
 18. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 16272
 19. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 16140
 20. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15784
 21. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 15697
 22. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 15569
 23. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 14878
 24. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 14268
 25. Szkoła Podstawowa w Solarni
  Wyświetleń: 13792
 26. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10748
 27. USC
  Wyświetleń: 10703
 28. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 10525
 29. Oświata
  Wyświetleń: 10253
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10221
 31. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 10189
 32. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10177
 33. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10157
 34. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 10013
 35. Programy
  Wyświetleń: 9789
 36. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 9534
 37. Protokoły
  Wyświetleń: 9335
 38. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 9297
 39. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 9277
 40. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 9250
 41. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 9187
 42. ePUAP
  Wyświetleń: 9055
 43. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 8963
 44. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 8724
 45. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 8691
 46. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8610
 47. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 8581
 48. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8571
 49. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 8490
 50. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8289
 51. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8251
 52. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 8189
 53. Publiczne Przedszkole w Bierawie
  Wyświetleń: 8159
 54. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 8086
 55. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8051
 56. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8047
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8041
 58. Petycje
  Wyświetleń: 7995
 59. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 7904
 60. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7783
 61. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 7638
 62. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 7636
 63. Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 7600
 64. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 7586
 65. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 7579
 66. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 7569
 67. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 7264
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 7252
 69. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7160
 70. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7106
 71. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7064
 72. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7035
 73. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 6947
 74. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6876
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6855
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6850
 77. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 6847
 78. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6794
 79. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 6788
 80. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 6700
 81. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 6655
 82. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6584
 83. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 6539
 84. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6528
 85. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 6370
 86. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 6276
 87. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6210
 88. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6085
 89. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 6081
 90. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 6057
 91. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 5668
 92. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze.
  Wyświetleń: 5591
 93. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5566
 94. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 5501
 95. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku
  Wyświetleń: 5484
 96. Podatki
  Wyświetleń: 5447
 97. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 5200
 98. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 5136
 99. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 5135
 100. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 5107
 101. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 5030
 102. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4884
 103. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 4832
 104. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 4816
 105. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 4808
 106. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4726
 107. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4674
 108. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 4666
 109. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 4638
 110. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4542
 111. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 4500
 112. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 4496
 113. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4485
 114. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 4480
 115. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4471
 116. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 4398
 117. Statut Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 4359
 118. Bilanse i inne sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4340
 119. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 4257
 120. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 4239
 121. Środki poprawy efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 4182
 122. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 4181
 123. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 4142
 124. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4114
 125. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 4103
 126. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 4099
 127. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 4077
 128. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 4065
 129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4032
 130. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4031
 131. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 4016
 132. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 4007
 133. Wybory samorządowe - 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 3984
 134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3978
 135. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 3961
 136. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3952
 137. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 3940
 138. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 3835
 139. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3834
 140. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 3818
 141. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 3813
 142. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 3804
 143. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 3773
 144. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 3744
 145. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
  Wyświetleń: 3734
 146. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 3700
 147. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 3674
 148. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3645
 149. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3639
 150. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3629
 151. Informacja z otwarcia ofert - zakup samochodu dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3619
 152. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3600
 153. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3597
 154. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 3596
 155. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 3579
 156. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 3576
 157. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 3551
 158. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3518
 159. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 3518
 160. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3494
 161. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 3487
 162. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3486
 163. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 3484
 164. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 3448
 165. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3445
 166. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 3442
 167. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 3425
 168. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 3420
 169. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 3396
 170. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3394
 171. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 3391
 172. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta na początku kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 3390
 173. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 3387
 174. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 3379
 175. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 3376
 176. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3373
 177. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 3371
 178. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 3347
 179. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 3346
 180. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3342
 181. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 3341
 182. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 3314
 183. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 3306
 184. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 3302
 185. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 3297
 186. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 3296
 187. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 3295
 188. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3283
 189. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 3282
 190. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3281
 191. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 3270
 192. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 3265
 193. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3255
 194. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 3254
 195. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 3250
 196. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3226
 197. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 3224
 198. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3219
 199. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 3218
 200. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 3212
 201. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3212
 202. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 3207
 203. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3200
 204. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3197
 205. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3192
 206. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 3182
 207. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 3180
 208. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 3168
 209. Interpelacje, wnioski radnych
  Wyświetleń: 3161
 210. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 3156
 211. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 3149
 212. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 3135
 213. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3124
 214. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 3120
 215. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 3115
 216. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 3107
 217. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 3102
 218. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Wyświetleń: 3086
 219. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3086
 220. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3085
 221. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 3083
 222. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 3082
 223. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 3081
 224. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 3081
 225. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3067
 226. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3056
 227. Transmisja sesji Rady Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3053
 228. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 3052
 229. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 3052
 230. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 3050
 231. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 3046
 232. Wybory Samorządowe w 2010 r.
  Wyświetleń: 3041
 233. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 3041
 234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 3039
 235. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 3039
 236. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3039
 237. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 3035
 238. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3032
 239. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 3029
 240. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3025
 241. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 3023
 242. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3017
 243. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3008
 244. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 3008
 245. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2998
 246. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2995
 247. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 2987
 248. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 2985
 249. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 2985
 250. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 2981
 251. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 2975
 252. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 2973
 253. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2967
 254. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2966
 255. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 2964
 256. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 2962
 257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2957
 258. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 2953
 259. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 2943
 260. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 2941
 261. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 2941
 262. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 2940
 263. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 2934
 264. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2930
 265. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 2925
 266. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 2922
 267. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 2917
 268. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 2917
 269. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2908
 270. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 2908
 271. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2906
 272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2906
 273. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2905
 274. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 2899
 275. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 2890
 276. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2889
 277. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2877
 278. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2877
 279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2871
 280. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 2871
 281. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 2871
 282. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 2869
 283. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2869
 284. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 2869
 285. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 2857
 286. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2855
 287. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2845
 288. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 2835
 289. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 2831
 290. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2826
 291. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 2825
 292. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2820
 293. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2819
 294. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 2814
 295. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2812
 296. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 2811
 297. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 2810
 298. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2809
 299. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 2804
 300. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2798
 301. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2798
 302. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2797
 303. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 2795
 304. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 2794
 305. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2792
 306. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 2791
 307. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 2790
 308. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 2790
 309. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2788
 310. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2785
 311. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 2784
 312. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2784
 313. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 2780
 314. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2779
 315. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2777
 316. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2775
 317. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 2774
 318. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 2774
 319. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2771
 320. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2761
 321. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2752
 322. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2751
 323. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 2749
 324. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 2745
 325. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2744
 326. A R C H I W A
  Wyświetleń: 2741
 327. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2741
 328. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2737
 329. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2737
 330. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2736
 331. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 2733
 332. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 2732
 333. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 2732
 334. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2726
 335. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 2721
 336. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 2717
 337. Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 2716
 338. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 2713
 339. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 2708
 340. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 2703
 341. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2698
 342. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 2698
 343. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2692
 344. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 2680
 345. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2672
 346. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2662
 347. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 2659
 348. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2651
 349. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 2644
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2640
 351. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2638
 352. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2629
 353. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 2628
 354. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2620
 355. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 2617
 356. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 2611
 357. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska- budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 2607
 358. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 2607
 359. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 2600
 360. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2600
 361. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2597
 362. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2589
 363. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2588
 364. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2587
 365. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2585
 366. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 2582
 367. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 2582
 368. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 2571
 369. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2571
 370. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 2570
 371. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2569
 372. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2569
 373. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2554
 374. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 2550
 375. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2550
 376. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2548
 377. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 2546
 378. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2545
 379. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2545
 380. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 2544
 381. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 2544
 382. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 2542
 383. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2542
 384. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2539
 385. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 2538
 386. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 2534
 387. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2533
 388. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2528
 389. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 2527
 390. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 2527
 391. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2522
 392. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2508
 393. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2506
 394. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2501
 395. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 2499
 396. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 2499
 397. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 2495
 398. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2493
 399. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 2492
 400. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2491
 401. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2491
 402. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2490
 403. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 2486
 404. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2484
 405. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 2479
 406. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2479
 407. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2479
 408. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2479
 409. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2477
 410. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 2475
 411. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2472
 412. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2472
 413. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 2472
 414. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2469
 415. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 2468
 416. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2463
 417. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2460
 418. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 2452
 419. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 2440
 420. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2439
 421. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 2436
 422. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2431
 423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2430
 424. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 2428
 425. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2424
 426. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2417
 427. uchwały z 42 sesji z dnia 30 kwietnia, z 43 sesji z dnia 14 maja i z 44 sesji z dnia 24 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2414
 428. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2412
 429. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 2409
 430. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 2408
 431. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2403
 432. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 2403
 433. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2402
 434. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2400
 435. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2400
 436. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2395
 437. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 2394
 438. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2392
 439. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2391
 440. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2391
 441. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2391
 442. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2390
 443. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 2387
 444. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 2387
 445. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2386
 446. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2383
 447. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2364
 448. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 2363
 449. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2361
 450. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 2360
 451. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2359
 452. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2358
 453. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2358
 454. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2357
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 2355
 456. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 2353
 457. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2350
 458. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2347
 459. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2346
 460. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 2337
 461. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2333
 462. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 2330
 463. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2325
 464. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2320
 465. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2317
 466. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2316
 467. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2314
 468. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2311
 469. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2308
 470. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 2305
 471. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2302
 472. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2301
 473. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2300
 474. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2299
 475. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 2297
 476. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2292
 477. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 2292
 478. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2290
 479. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2290
 480. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 2290
 481. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2289
 482. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2288
 483. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2287
 484. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 2286
 485. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2284
 486. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 2284
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 2282
 488. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2274
 489. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2270
 490. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2270
 491. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2266
 492. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2264
 493. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2262
 494. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 2262
 495. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2262
 496. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2261
 497. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2258
 498. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2257
 499. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 2257
 500. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 2253
 501. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2253
 502. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2248
 503. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2244
 504. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 2242
 505. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2236
 506. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2232
 507. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2230
 508. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2229
 509. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2227
 510. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2224
 511. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2224
 512. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2219
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2219
 514. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 2218
 515. Firmy na wywóz nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2213
 516. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2213
 517. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2213
 518. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2207
 519. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2207
 520. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2207
 521. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2206
 522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2202
 523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2202
 524. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2202
 525. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2201
 526. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2201
 527. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 2200
 528. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 2199
 529. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2198
 530. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2198
 531. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2195
 532. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2194
 533. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 2192
 534. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2191
 535. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 2191
 536. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 2190
 537. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2188
 538. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2188
 539. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok
  Wyświetleń: 2186
 540. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2186
 541. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2183
 542. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2182
 543. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 2179
 544. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 2177
 545. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2177
 546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2177
 547. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 2176
 548. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2175
 549. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 2175
 550. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2173
 551. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2172
 552. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2172
 553. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 2170
 554. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2169
 555. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 2169
 556. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 2167
 557. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2166
 558. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2166
 559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2164
 560. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2163
 561. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2163
 562. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2160
 563. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2160
 564. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 2158
 565. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 2158
 566. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2154
 567. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2153
 568. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2152
 569. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2149
 570. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2149
 571. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 2144
 572. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 r.
  Wyświetleń: 2144
 573. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 2143
 574. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 2141
 575. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2141
 576. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2141
 577. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2140
 578. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2140
 579. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2140
 580. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 2139
 581. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2137
 582. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 2135
 583. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2135
 584. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2134
 585. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 2134
 586. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2134
 587. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2134
 588. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2128
 589. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2128
 590. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2127
 591. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2127
 592. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2127
 593. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 2124
 594. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2120
 595. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2120
 596. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2120
 597. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2120
 598. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2118
 599. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 2118
 600. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2118
 601. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 2117
 602. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2116
 603. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 2114
 604. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2113
 605. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2112
 606. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2109
 607. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2108
 608. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2107
 609. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2106
 610. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2105
 611. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 2105
 612. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 2105
 613. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 2104
 614. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 2104
 615. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2103
 616. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 2102
 617. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 2101
 618. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 2100
 619. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2100
 620. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2097
 621. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2096
 622. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2096
 623. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2095
 624. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 2094
 625. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2094
 626. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2094
 627. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 2090
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2089
 629. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 2089
 630. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2086
 631. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2086
 632. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2085
 633. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 2085
 634. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 2085
 635. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 2083
 636. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2083
 637. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2081
 638. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2080
 639. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 2080
 640. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2080
 641. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 2078
 642. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 2076
 643. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 2076
 644. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2074
 645. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2074
 646. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2072
 647. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 2070
 648. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2070
 649. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2069
 650. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2068
 651. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2066
 652. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2066
 653. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2065
 654. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2064
 655. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2064
 656. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 2064
 657. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2063
 658. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2063
 659. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 2063
 660. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 2060
 661. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2060
 662. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2060
 663. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 2060
 664. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2059
 665. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2059
 666. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 2057
 667. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2056
 668. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2056
 669. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2056
 670. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 2055
 671. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2053
 672. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2052
 673. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2052
 674. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2052
 675. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 2052
 676. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 2051
 677. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2050
 678. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 2049
 679. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 2048
 680. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2048
 681. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2048
 682. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2044
 683. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2044
 684. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2044
 685. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2043
 686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2042
 687. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2042
 688. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2042
 689. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2041
 690. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2041
 691. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 2039
 692. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2039
 693. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 2038
 694. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2038
 695. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2037
 696. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2035
 697. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2034
 698. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 2032
 699. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 2030
 700. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2029
 701. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 2028
 702. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2025
 703. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2025
 704. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 2024
 705. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2023
 706. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 2023
 707. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2022
 708. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2020
 709. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 2019
 710. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 2019
 711. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2019
 712. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 2018
 713. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2018
 714. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 2017
 715. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 2015
 716. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2013
 717. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2012
 718. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 2012
 719. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2010
 720. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2009
 721. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2008
 722. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 2007
 723. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2006
 724. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 2005
 725. Unieważnienie postępowania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 2005
 726. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2004
 727. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 2004
 728. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 2004
 729. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2004
 730. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2003
 731. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2001
 732. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 2001
 733. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2001
 734. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2001
 735. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2000
 736. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1999
 737. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1998
 738. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1997
 739. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1997
 740. BIP Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 1996
 741. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1996
 742. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1996
 743. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1996
 744. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1996
 745. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1996
 746. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1995
 747. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1994
 748. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 1994
 749. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1993
 750. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1992
 751. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1991
 752. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1991
 753. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1991
 754. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1990
 755. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1990
 756. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1990
 757. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1989
 758. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 1988
 759. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1988
 760. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1988
 761. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 1987
 762. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1986
 763. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1983
 764. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1983
 765. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1981
 766. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 1981
 767. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1979
 768. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 1979
 769. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 1979
 770. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1977
 771. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1977
 772. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 1976
 773. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 1975
 774. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 1974
 775. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 1973
 776. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1973
 777. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1972
 778. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 1972
 779. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1972
 780. Ochrona Danych Osobowych ZGKiM
  Wyświetleń: 1971
 781. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 1970
 782. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 1970
 783. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1970
 784. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 1969
 785. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 1968
 786. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1968
 787. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 1967
 788. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 1967
 789. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 1967
 790. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1967
 791. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 1966
 792. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 1966
 793. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1966
 794. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1965
 795. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1963
 796. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1963
 797. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1962
 798. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1961
 799. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1961
 800. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1959
 801. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1959
 802. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1959
 803. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1958
 804. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 1958
 805. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 1957
 806. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 1955
 807. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1954
 808. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1952
 809. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1952
 810. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1950
 811. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1950
 812. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 1950
 813. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 1950
 814. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 1950
 815. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1949
 816. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1948
 817. Unieważnienie postępowania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1948
 818. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1948
 819. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1948
 820. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1947
 821. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1947
 822. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1945
 823. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 1944
 824. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 1943
 825. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1943
 826. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1942
 827. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1941
 828. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 1941
 829. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1940
 830. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 1939
 831. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1939
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1938
 833. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1938
 834. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1936
 835. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1936
 836. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1934
 837. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1933
 838. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 1932
 839. uchwały z drugiej sesji Rady Gminy z 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1932
 840. Informacja nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1931
 841. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1930
 842. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1930
 843. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1928
 844. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 1927
 845. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1927
 846. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 1927
 847. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1926
 848. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1925
 849. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1925
 850. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1925
 851. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1924
 852. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1924
 853. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1923
 854. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 1923
 855. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1923
 856. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 1923
 857. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1922
 858. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1922
 859. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1919
 860. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1918
 861. Archiwa
  Wyświetleń: 1917
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 1917
 863. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1917
 864. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1916
 865. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1914
 866. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1914
 867. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 1914
 868. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 1913
 869. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1912
 870. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1912
 871. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1911
 872. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 1911
 873. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 1911
 874. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1910
 875. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 1909
 876. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1909
 877. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1908
 878. Finanse ZGKiM
  Wyświetleń: 1907
 879. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 1906
 880. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1906
 881. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 1906
 882. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 1905
 883. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1904
 884. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 1903
 885. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 1903
 886. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1903
 887. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 1903
 888. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 1903
 889. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 1902
 890. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 1901
 891. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 1901
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 1901
 893. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1901
 894. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1900
 895. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1900
 896. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1899
 897. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1899
 898. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1899
 899. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1899
 900. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1898
 901. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1897
 902. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1897
 903. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 1897
 904. obwieszczenie informujące o zebraniu dowodów w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 1896
 905. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1896
 906. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1895
 907. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1895
 908. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1895
 909. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1893
 910. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1893
 911. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2018- BIP
  Wyświetleń: 1893
 912. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 1892
 913. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1891
 914. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1891
 915. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 1891
 916. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1891
 917. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1889
 918. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1889
 919. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 1887
 920. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1887
 921. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1887
 922. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1886
 923. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1885
 924. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1885
 925. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1885
 926. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1885
 927. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 1885
 928. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 1883
 929. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1881
 930. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 1880
 931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1879
 932. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1879
 933. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1879
 934. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1878
 935. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1878
 936. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1877
 937. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1877
 938. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1877
 939. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 1871
 940. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1870
 941. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 1870
 942. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1869
 943. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1868
 944. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1868
 945. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1868
 946. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1867
 947. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1866
 948. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1866
 949. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1866
 950. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 1865
 951. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1865
 952. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1864
 953. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1863
 954. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1863
 955. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1862
 956. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 1861
 957. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1860
 958. Rejestry
  Wyświetleń: 1860
 959. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 1859
 960. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1859
 961. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1858
 962. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1858
 963. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1856
 964. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 1856
 965. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1855
 966. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 1855
 967. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania powzolenia wodnoprawnego "Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddz. 268"
  Wyświetleń: 1855
 968. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1853
 969. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1852
 970. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1852
 971. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1852
 972. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 1850
 973. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 1848
 974. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1848
 975. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1848
 976. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1847
 977. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 1846
 978. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1846
 979. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1844
 980. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1844
 981. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1844
 982. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1841
 983. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1841
 984. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 1840
 985. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 1840
 986. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1840
 987. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 1840
 988. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1837
 989. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1837
 990. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1836
 991. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1836
 992. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1836
 993. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1836
 994. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1834
 995. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1833
 996. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 1833
 997. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1832
 998. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1832
 999. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 1832
 1000. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1831
 1001. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 1829
 1002. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1828
 1003. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1828
 1004. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1826
 1005. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1825
 1006. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1824
 1007. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 1824
 1008. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 1823
 1009. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1823
 1010. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1822
 1011. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 1822
 1012. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1821
 1013. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1821
 1014. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 1821
 1015. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1820
 1016. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 1820
 1017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1819
 1018. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1818
 1019. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1818
 1020. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1818
 1021. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1817
 1022. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1817
 1023. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1817
 1024. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 1814
 1025. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1813
 1026. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1811
 1027. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1811
 1028. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1811
 1029. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 1810
 1030. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 1810
 1031. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1809
 1032. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1809
 1033. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 1809
 1034. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1809
 1035. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1808
 1036. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1807
 1037. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1807
 1038. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 1806
 1039. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1806
 1040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1805
 1041. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1805
 1042. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
  Wyświetleń: 1805
 1043. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 1804
 1044. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1803
 1045. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1803
 1046. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1802
 1047. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1801
 1048. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 1801
 1049. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1800
 1050. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1800
 1051. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1798
 1052. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1798
 1053. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1798
 1054. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1797
 1055. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1795
 1056. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1795
 1057. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1793
 1058. uchwały z 51 sesji Rady Gminy z 15 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1793
 1059. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1791
 1060. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1791
 1061. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1791
 1062. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 1791
 1063. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1790
 1064. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 1789
 1065. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 1789
 1066. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1788
 1067. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1788
 1068. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 1788
 1069. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1787
 1070. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1787
 1071. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1787
 1072. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1786
 1073. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1786
 1074. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1785
 1075. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1785
 1076. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1782
 1077. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1782
 1078. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1781
 1079. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1781
 1080. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1781
 1081. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1780
 1082. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1779
 1083. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 1778
 1084. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1776
 1085. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1775
 1086. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1775
 1087. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1775
 1088. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1775
 1089. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1774
 1090. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 1773
 1091. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1773
 1092. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1773
 1093. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 1773
 1094. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1771
 1095. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1770
 1096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1769
 1097. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1769
 1098. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1767
 1099. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
  Wyświetleń: 1767
 1100. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1766
 1101. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2018
  Wyświetleń: 1766
 1102. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1760
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1760
 1104. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1758
 1105. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 1758
 1106. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1758
 1107. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1757
 1108. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1756
 1109. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1756
 1110. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1754
 1111. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1754
 1112. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1753
 1113. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1753
 1114. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1753
 1115. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1752
 1116. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1752
 1117. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1751
 1118. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1750
 1119. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1749
 1120. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 1749
 1121. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1748
 1122. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1747
 1123. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1746
 1124. Informacja z otwarcia ofert Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1745
 1125. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1744
 1126. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1743
 1127. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1742
 1128. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1741
 1129. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1741
 1130. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1740
 1131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1740
 1132. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1739
 1133. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1738
 1134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1737
 1135. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1737
 1136. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1736
 1137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 1736
 1138. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1734
 1139. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1733
 1140. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1733
 1141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 1733
 1142. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1732
 1143. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1732
 1144. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1731
 1145. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1731
 1146. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1730
 1147. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1729
 1148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1729
 1149. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 1729
 1150. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1728
 1151. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 1728
 1152. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1727
 1153. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 1723
 1154. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1722
 1155. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1721
 1156. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1720
 1157. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1720
 1158. Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1718
 1159. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1717
 1160. Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1717
 1161. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1716
 1162. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1716
 1163. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1714
 1164. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 1714
 1165. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1713
 1166. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 1712
 1167. Ogłoszenie o wyborze oferty Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1711
 1168. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1711
 1169. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1710
 1170. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1710
 1171. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1710
 1172. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1710
 1173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 1709
 1174. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1709
 1175. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1708
 1176. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1708
 1177. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1708
 1178. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1707
 1179. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1707
 1180. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1706
 1181. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1705
 1182. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1704
 1183. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1703
 1184. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1697
 1185. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 1697
 1186. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1694
 1187. OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1693
 1188. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1693
 1189. Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1693
 1190. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1688
 1191. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1687
 1192. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1685
 1193. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 1684
 1194. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1683
 1195. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1683
 1196. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1682
 1197. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 1682
 1198. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1680
 1199. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1680
 1200. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1678
 1201. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 1678
 1202. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1677
 1203. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 1676
 1204. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1675
 1205. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1675
 1206. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1675
 1207. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Bierawa z 9 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1674
 1208. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1674
 1209. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1673
 1210. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1672
 1211. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1671
 1212. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1671
 1213. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 1670
 1214. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1669
 1215. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1669
 1216. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1668
 1217. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1668
 1218. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1666
 1219. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1665
 1220. Zawiadomienie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego (droga nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle)
  Wyświetleń: 1665
 1221. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1664
 1222. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 1663
 1223. Budżet Gminy Bierawa na 2019 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1662
 1224. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1662
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1658
 1226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1657
 1227. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1656
 1228. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 1654
 1229. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1653
 1230. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1650
 1231. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1650
 1232. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1650
 1233. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1650
 1234. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 1649
 1235. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1649
 1236. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1648
 1237. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1647
 1238. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1646
 1239. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 1644
 1240. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1643
 1241. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1642
 1242. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1641
 1243. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1640
 1244. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 1639
 1245. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1639
 1246. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1638
 1247. Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1637
 1248. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1636
 1249. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1635
 1250. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1634
 1251. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1634
 1252. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1632
 1253. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1631
 1254. uchwały z 40 sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1629
 1255. Obwieszczenie informjące o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku" Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1628
 1256. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1628
 1257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1625
 1258. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1624
 1259. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1623
 1260. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1621
 1261. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1619
 1262. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1618
 1263. Informacja z otwarcia ofert Letnia Bazy Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1616
 1264. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 1615
 1265. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1614
 1266. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1613
 1267. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1613
 1268. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1613
 1269. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1609
 1270. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1608
 1271. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1606
 1272. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 1603
 1273. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1602
 1274. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1595
 1275. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1592
 1276. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1590
 1277. Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 24 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1586
 1278. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1581
 1279. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1579
 1280. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 1579
 1281. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1578
 1282. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1578
 1283. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1576
 1284. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1570
 1285. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1570
 1286. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1569
 1287. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1568
 1288. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1568
 1289. uchwały z 49 sesji Rady Gminy z 15 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1568
 1290. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. pozwolenie wodnoprawne "Gazociąg K-Koźle - Granica Państwa (Polska Czechy)"
  Wyświetleń: 1567
 1291. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 1563
 1292. Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1563
 1293. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1561
 1294. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1559
 1295. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 1554
 1296. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 1554
 1297. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1552
 1298. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 1550
 1299. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku
  Wyświetleń: 1548
 1300. Ewidencje
  Wyświetleń: 1547
 1301. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1547
 1302. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1547
 1303. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1543
 1304. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 1538
 1305. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1537
 1306. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1537
 1307. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1537
 1308. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1533
 1309. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 1533
 1310. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1532
 1311. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1530
 1312. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1528
 1313. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1527
 1314. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1526
 1315. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1525
 1316. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1522
 1317. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1520
 1318. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 86/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1520
 1319. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska -Czechy)
  Wyświetleń: 1519
 1320. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1516
 1321. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1516
 1322. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1514
 1323. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1514
 1324. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1509
 1325. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1508
 1326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1506
 1327. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1504
 1328. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1503
 1329. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1503
 1330. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 88/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1502
 1331. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1498
 1332. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2018-BIP
  Wyświetleń: 1495
 1333. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 1493
 1334. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1491
 1335. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1489
 1336. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 40/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1488
 1337. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1487
 1338. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1484
 1339. zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1484
 1340. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 1483
 1341. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1482
 1342. uchwały z 45 sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1482
 1343. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1479
 1344. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1478
 1345. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1477
 1346. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1473
 1347. Obw. Marszałka Woj. Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie
  Wyświetleń: 1472
 1348. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1472
 1349. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1471
 1350. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1470
 1351. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1462
 1352. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1460
 1353. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położónego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1459
 1354. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1453
 1355. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1452
 1356. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1452
 1357. Unieważnienie postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1452
 1358. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1451
 1359. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1450
 1360. Rejestr petycji zgłoszonych w latach 2018-2020
  Wyświetleń: 1448
 1361. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 r.
  Wyświetleń: 1443
 1362. uchwały z 48 sesji Rady Gminy z 26 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1443
 1363. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1443
 1364. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1442
 1365. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Odry"
  Wyświetleń: 1439
 1366. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1438
 1367. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1436
 1368. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1436
 1369. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1432
 1370. Zawiadomienia RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1430
 1371. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1420
 1372. Informacja z otwarcia ofert Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1419
 1373. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1419
 1374. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2016 i 2017 roku
  Wyświetleń: 1418
 1375. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu (informacja)
  Wyświetleń: 1410
 1376. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1402
 1377. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1401
 1378. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1399
 1379. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1394
 1380. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1394
 1381. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1393
 1382. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. o sprostowaniu omyłki w decyzji pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu Polska Czechy
  Wyświetleń: 1392
 1383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1392
 1384. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji zmieniającej wydaną decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Brzeźce - Stare-Koźle"
  Wyświetleń: 1391
 1385. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 54/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1388
 1386. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Kotlarnia-Solarnia w granicach projektowanego obszaru górniczego Dziergowice 3"
  Wyświetleń: 1387
 1387. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1384
 1388. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1384
 1389. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1383
 1390. Informacja z otwarcia ofert Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1383
 1391. Uchwały z trzynastej sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1383
 1392. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1382
 1393. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1379
 1394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1379
 1395. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1376
 1396. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1375
 1397. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 69/2018-BIP
  Wyświetleń: 1373
 1398. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1371
 1399. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220".
  Wyświetleń: 1371
 1400. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 1370
 1401. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1368
 1402. uchwały z trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1367
 1403. uchwały z pierwszej sesji rady gminy w kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1365
 1404. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1357
 1405. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1356
 1406. Raporty o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 1352
 1407. Obwieszczenie Woj. Opol. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP"
  Wyświetleń: 1346
 1408. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1345
 1409. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1343
 1410. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach dla części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 1337
 1411. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1333
 1412. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1332
 1413. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1331
 1414. uchwały z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1331
 1415. zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1327
 1416. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1326
 1417. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1325
 1418. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1322
 1419. Ogłoszenie o wyborze oferty Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1320
 1420. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1320
 1421. Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Opolskiego "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1319
 1422. uchwały z 46 sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1319
 1423. Uchwały z czternastej sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1317
 1424. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi przed powodzią - tzn. prawego wału na rz. Odrze na terenie m. Księża Łąka,Podświęcie,Dziergowice
  Wyświetleń: 1317
 1425. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1316
 1426. uchwały z 11 sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r. i 12 sesji z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1316
 1427. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1313
 1428. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1312
 1429. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1312
 1430. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn"
  Wyświetleń: 1306
 1431. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1304
 1432. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1304
 1433. Unieważnienie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad - grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1304
 1434. Uchwały z czwartej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1303
 1435. Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 1300
 1436. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1299
 1437. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1297
 1438. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1293
 1439. Ogłoszenie o zamówieniu Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1292
 1440. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1291
 1441. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1289
 1442. Zawiadomienie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1289
 1443. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1284
 1444. Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju w sprawie gazociągu K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1278
 1445. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1276
 1446. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 1447. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 1448. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1273
 1449. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego "Prawy wał na rzece Odrze"
  Wyświetleń: 1272
 1450. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1272
 1451. uchwały z szóstej sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1271
 1452. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1268
 1453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1266
 1454. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1265
 1455. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1265
 1456. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu ("Przebudowa drogi dojazdowej w Dziergowicach")
  Wyświetleń: 1265
 1457. uchwały z 47 sesji Rady Gmniny z dnia 3 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1263
 1458. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1262
 1459. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1262
 1460. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1261
 1461. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1260
 1462. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1259
 1463. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1256
 1464. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1256
 1465. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1253
 1466. uchwały z dziesiątej sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1250
 1467. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1249
 1468. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1246
 1469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10.10.2017r.
  Wyświetleń: 1240
 1470. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1239
 1471. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Budowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1236
 1472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1235
 1473. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1234
 1474. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1232
 1475. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1232
 1476. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1229
 1477. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 1228
 1478. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
  Wyświetleń: 1228
 1479. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 22/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1228
 1480. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1227
 1481. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1226
 1482. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2019 roku
  Wyświetleń: 1224
 1483. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 1224
 1484. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (prawy wał rzeki Odry na terenie miescowości Księża Łąka, Podświęcie, Dziergowice))
  Wyświetleń: 1222
 1485. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1221
 1486. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 1217
 1487. Budżet Gminy Bierawa na 2020 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1213
 1488. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1205
 1489. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1204
 1490. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1202
 1491. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2018-BIP
  Wyświetleń: 1200
 1492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1196
 1493. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1194
 1494. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
  Wyświetleń: 1193
 1495. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1190
 1496. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1187
 1497. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1185
 1498. Informacja z otwarcia ofert Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1184
 1499. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1184
 1500. Uchwały z piątej sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1184
 1501. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 50/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1182
 1502. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1175
 1503. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 1174
 1504. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1171
 1505. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1170
 1506. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1168
 1507. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1167
 1508. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1166
 1509. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1165
 1510. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2020 r.
  Wyświetleń: 1165
 1511. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1163
 1512. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1160
 1513. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1159
 1514. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1156
 1515. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1155
 1516. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1154
 1517. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1152
 1518. uchwały z dziewiątej sesji Rady Gminy z 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1146
 1519. uchwały z siódmej sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1142
 1520. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1133
 1521. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1131
 1522. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1130
 1523. Uchwały z piętnastej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1126
 1524. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1124
 1525. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1123
 1526. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1122
 1527. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku
  Wyświetleń: 1120
 1528. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1110
 1529. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1108
 1530. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce
  Wyświetleń: 1108
 1531. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa październik-listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1102
 1532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1102
 1533. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1100
 1534. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1100
 1535. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1096
 1536. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 1095
 1537. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1094
 1538. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1093
 1539. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1089
 1540. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 1089
 1541. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1089
 1542. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1084
 1543. uchwały z dwudziestej sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1082
 1544. Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1080
 1545. Zapytanie ofertowe Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1078
 1546. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 14/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1077
 1547. Informacja MInistra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy MOŚ w K-Koźle),
  Wyświetleń: 1074
 1548. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1074
 1549. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1074
 1550. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1073
 1551. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
  Wyświetleń: 1072
 1552. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1072
 1553. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1069
 1554. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1068
 1555. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, październik–listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1064
 1556. Uchwały z siedemnastej sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r. i osiemastej sesji z 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 1059
 1557. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 1058
 1558. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1058
 1559. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 48/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1056
 1560. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 51/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1054
 1561. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1053
 1562. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1051
 1563. uchwały z szesnastej sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1049
 1564. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1049
 1565. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)"
  Wyświetleń: 1045
 1566. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1041
 1567. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 1040
 1568. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1040
 1569. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 1036
 1570. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1035
 1571. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1028
 1572. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 116/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1027
 1573. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1020
 1574. uchwały z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1019
 1575. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Roszowicki Las"
  Wyświetleń: 1014
 1576. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1014
 1577. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1012
 1578. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1011
 1579. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Wyświetleń: 1011
 1580. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni
  Wyświetleń: 1010
 1581. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1009
 1582. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1003
 1583. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 76/2019 - BIP
  Wyświetleń: 999
 1584. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 997
 1585. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2021 roku
  Wyświetleń: 995
 1586. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 45/2020 - BIP
  Wyświetleń: 994
 1587. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 109/2019 - BIP
  Wyświetleń: 983
 1588. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych (w związku z budową chodnika w ciągu drogi woj. 425 w Bierawie)
  Wyświetleń: 982
 1589. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 980
 1590. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 973
 1591. OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 425 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 965
 1592. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 80/2020 - BIP
  Wyświetleń: 965
 1593. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o. w Grabówce przy ul. Gliwickiej 1
  Wyświetleń: 964
 1594. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 961
 1595. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 49/2020 - BIP
  Wyświetleń: 961
 1596. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2020 - BIP
  Wyświetleń: 960
 1597. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 41/2020 - BIP
  Wyświetleń: 959
 1598. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 958
 1599. Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 955
 1600. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja
  Wyświetleń: 954
 1601. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 949
 1602. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 138/2019 - BIP
  Wyświetleń: 948
 1603. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 937
 1604. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 110/2019 - BIP
  Wyświetleń: 937
 1605. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2020 - BIP
  Wyświetleń: 932
 1606. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 931
 1607. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 926
 1608. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2020 - BIP
  Wyświetleń: 925
 1609. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 924
 1610. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2020 - BIP
  Wyświetleń: 923
 1611. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2019 - BIP
  Wyświetleń: 921
 1612. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa i Solarnia
  Wyświetleń: 917
 1613. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 915
 1614. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 915
 1615. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 912
 1616. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2019 - BIP
  Wyświetleń: 912
 1617. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiany źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 910
 1618. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 909
 1619. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2019 - BIP
  Wyświetleń: 908
 1620. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 94/2019 - BIP
  Wyświetleń: 907
 1621. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 907
 1622. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2020- BIP
  Wyświetleń: 906
 1623. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 903
 1624. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 900
 1625. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2020 - BIP
  Wyświetleń: 897
 1626. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 894
 1627. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2019 - BIP
  Wyświetleń: 894
 1628. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2020 - BIP
  Wyświetleń: 893
 1629. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 893
 1630. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 892
 1631. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 891
 1632. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 889
 1633. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2020-BIP
  Wyświetleń: 889
 1634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 887
 1635. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2020 - BIP
  Wyświetleń: 881
 1636. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 96/2019 - BIP
  Wyświetleń: 881
 1637. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 874
 1638. Uchwały z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 871
 1639. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 870
 1640. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 863
 1641. Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 862
 1642. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 5/2020 - BIP
  Wyświetleń: 862
 1643. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 860
 1644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
  Wyświetleń: 859
 1645. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 858
 1646. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2020 - BIP
  Wyświetleń: 857
 1647. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce (odcinek km 0+171,33 - 1+702,00)"
  Wyświetleń: 856
 1648. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 853
 1649. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 853
 1650. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, KOrzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 850
 1651. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2020 - BIP
  Wyświetleń: 850
 1652. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 847
 1653. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2020 - BIP
  Wyświetleń: 846
 1654. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 845
 1655. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2020 - BIP
  Wyświetleń: 845
 1656. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2019 - BIP
  Wyświetleń: 842
 1657. uchwały z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 840
 1658. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 840
 1659. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o.".
  Wyświetleń: 830
 1660. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 92/2020 - BIP
  Wyświetleń: 830
 1661. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu zmieniającej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie ustalenia rzezczywistego poboru wód podziemnych z utworów czawartorzędowych
  Wyświetleń: 828
 1662. Programy i raporty
  Wyświetleń: 828
 1663. uchwały z 21 sesji Rady Gminy z 25 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 828
 1664. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2020 - BIP
  Wyświetleń: 828
 1665. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 827
 1666. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 114/2020 - BIP
  Wyświetleń: 827
 1667. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 826
 1668. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 140/2020 - BIP
  Wyświetleń: 825
 1669. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2021- BIP
  Wyświetleń: 824
 1670. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku
  Wyświetleń: 822
 1671. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800"
  Wyświetleń: 820
 1672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramch zadania: "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - Podświęcie"
  Wyświetleń: 820
 1673. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 815
 1674. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 814
 1675. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 812
 1676. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku dla opasów"
  Wyświetleń: 809
 1677. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2021 r.
  Wyświetleń: 809
 1678. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2020 - BIP
  Wyświetleń: 809
 1679. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" w Bierawie
  Wyświetleń: 804
 1680. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 804
 1681. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 804
 1682. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 800
 1683. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie BIerawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 800
 1684. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 798
 1685. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa linii zasilania w energię elektryczną, z miejsca przyłączenia do sieci Tauron,do miejsca wylotu ścieków ..."
  Wyświetleń: 798
 1686. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 1687. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2021-BIP
  Wyświetleń: 790
 1688. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 81/2020 - BIP
  Wyświetleń: 786
 1689. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 780
 1690. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4"
  Wyświetleń: 779
 1691. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 84/2020 - BIP
  Wyświetleń: 778
 1692. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 770
 1693. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2020 - BIP
  Wyświetleń: 767
 1694. Budżet Gminy Bierawa na 2021 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 766
 1695. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 112/2020 - BIP
  Wyświetleń: 766
 1696. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2020 roku
  Wyświetleń: 764
 1697. Uchwały z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 759
 1698. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 755
 1699. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2020 - BIP
  Wyświetleń: 755
 1700. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2021 - BIP
  Wyświetleń: 751
 1701. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 749
 1702. Uchwały z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 748
 1703. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 4/2021-BIP
  Wyświetleń: 748
 1704. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 741
 1705. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2021 - BIP
  Wyświetleń: 741
 1706. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2021 - BIP
  Wyświetleń: 741
 1707. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 737
 1708. Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 733
 1709. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 733
 1710. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na dz. 169, obręb Stare Koźle
  Wyświetleń: 732
 1711. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - rurociąg obejściowy oczyszczalni Piskorzowiec
  Wyświetleń: 731
 1712. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnieho obszaru Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 728
 1713. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 726
 1714. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 724
 1715. uchwały z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 1716. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 125/2020 - BIP
  Wyświetleń: 723
 1717. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 722
 1718. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2020 - BIP
  Wyświetleń: 720
 1719. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 718
 1720. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2021 - BIP
  Wyświetleń: 717
 1721. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 21/2021 - BIP
  Wyświetleń: 716
 1722. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2021-BIP
  Wyświetleń: 715
 1723. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2021-BIP
  Wyświetleń: 714
 1724. Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wyadnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" na działce nr 344/1, obręb Bierawa
  Wyświetleń: 710
 1725. Uchwały z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 15 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 708
 1726. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 17/2021 - BIP
  Wyświetleń: 707
 1727. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 78/2021 - BIP
  Wyświetleń: 706
 1728. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2020 - BIP
  Wyświetleń: 703
 1729. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: utworzenie obszaru mokradłowego na cieku "Dopływ z lasu"
  Wyświetleń: 700
 1730. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 699
 1731. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 698
 1732. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 39/2021 - BIP
  Wyświetleń: 694
 1733. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 1734. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2021 - BIP
  Wyświetleń: 692
 1735. Uchwały z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 691
 1736. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 136/2020 - BIP
  Wyświetleń: 690
 1737. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 83/2020 - BIP
  Wyświetleń: 690
 1738. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 38/2021 - BIP
  Wyświetleń: 688
 1739. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 687
 1740. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
  Wyświetleń: 686
 1741. Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie
  Wyświetleń: 682
 1742. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2021 - BIP
  Wyświetleń: 677
 1743. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 676
 1744. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód do rowu
  Wyświetleń: 676
 1745. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 675
 1746. Uchwały z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 674
 1747. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2021 - BIP
  Wyświetleń: 674
 1748. Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie sieci gazowej na działce 334/3, obręb Brzeźce
  Wyświetleń: 672
 1749. Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku - BIP
  Wyświetleń: 671
 1750. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 r. r.
  Wyświetleń: 671
 1751. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku
  Wyświetleń: 667
 1752. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2021 - BIP
  Wyświetleń: 662
 1753. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 73/2021 - BIP
  Wyświetleń: 662
 1754. uchwały z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 660
 1755. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 653
 1756. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2021 - BIP
  Wyświetleń: 653
 1757. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 652
 1758. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 58/2021 - BIP
  Wyświetleń: 651
 1759. Obwieszczenie Burmistrza Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 648
 1760. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2021 - BIP
  Wyświetleń: 643
 1761. Obwieszczenie Urzędu Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 642
 1762. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 641
 1763. Rejestr petycji wniesionych w 2021 roku
  Wyświetleń: 640
 1764. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2021 - BIP
  Wyświetleń: 640
 1765. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 65/2021 - BIP
  Wyświetleń: 619
 1766. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w ramach zadania Utworzenie obszaru mokradłowego na cieku Dopływ z Lasu.
  Wyświetleń: 614
 1767. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 612
 1768. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budynku opasów
  Wyświetleń: 612
 1769. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 611
 1770. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 66/2021 - BIP
  Wyświetleń: 609
 1771. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2021 - BIP
  Wyświetleń: 607
 1772. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 603
 1773. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2021 - BIP
  Wyświetleń: 602
 1774. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 599
 1775. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok
  Wyświetleń: 596
 1776. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 68/2021 - BIP
  Wyświetleń: 596
 1777. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 596
 1778. Uchwały z trzydziestej sesji Rady Gminy z 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 1779. uchwały z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy z 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 587
 1780. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 586
 1781. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 586
 1782. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 582
 1783. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 59/2021 - BIP
  Wyświetleń: 580
 1784. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w obr.Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 576
 1785. Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej "Rozszarzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 576
 1786. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 565
 1787. uchwały z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 1788. Zawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 562
 1789. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o ponownym rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 560
 1790. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 82/2021 - BIP
  Wyświetleń: 560
 1791. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowi
  Wyświetleń: 560
 1792. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie
  Wyświetleń: 560
 1793. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 552
 1794. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie odcieków z zamkniętego skłądowiska odpadó komunalnych w Grabówce, do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez ZGKiM
  Wyświetleń: 551
 1795. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 543
 1796. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 543
 1797. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 90/2021 - BIP
  Wyświetleń: 537
 1798. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 526
 1799. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 525
 1800. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2021 - BIP
  Wyświetleń: 520
 1801. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 2,85 km gm. Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 518
 1802. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 518
 1803. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 93/2021 - BIP
  Wyświetleń: 516
 1804. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 2/2020 - BIP
  Wyświetleń: 514
 1805. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 512
 1806. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 128/2021 - BIP
  Wyświetleń: 505
 1807. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 99/2021 - BIP
  Wyświetleń: 503
 1808. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 r.
  Wyświetleń: 491
 1809. uchwały z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 1810. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Bierawa
  Wyświetleń: 481
 1811. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 473
 1812. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 469
 1813. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 467
 1814. uchwały z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 459
 1815. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 458
 1816. uchwały z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 1817. uchwały z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy z 5 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1818. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2021 - BIP
  Wyświetleń: 436
 1819. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 431
 1820. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 413
 1821. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 134/2021 - BIP
  Wyświetleń: 412
 1822. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 410
 1823. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydanie decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 410
 1824. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 120/2021 - BIP
  Wyświetleń: 409
 1825. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 103/2021 - BIP
  Wyświetleń: 407
 1826. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu""
  Wyświetleń: 403
 1827. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 401
 1828. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 122/2021- BIP
  Wyświetleń: 401
 1829. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 119/2021 - BIP
  Wyświetleń: 394
 1830. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 123/2021 - BIP
  Wyświetleń: 392
 1831. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2021 - BIP
  Wyświetleń: 389
 1832. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 386
 1833. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 133/2021 - BIP
  Wyświetleń: 382
 1834. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 127/2021 - BIP
  Wyświetleń: 379
 1835. uchwały z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 1836. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2021 - BIP
  Wyświetleń: 372
 1837. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa 142/2021 - BIP
  Wyświetleń: 366
 1838. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 102/2021 - BIP
  Wyświetleń: 362
 1839. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 148/2021 - BIP
  Wyświetleń: 362
 1840. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 147/2021 - BIP
  Wyświetleń: 361
 1841. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2021 - BIP
  Wyświetleń: 357
 1842. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 137/2021 - BIP
  Wyświetleń: 353
 1843. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  Wyświetleń: 352
 1844. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 342
 1845. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Zakładu w Grabówce
  Wyświetleń: 340
 1846. uchwały z czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 339
 1847. uchwały z czterdziestej sesji Rady Gminy z 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 1848. uchwały z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 1849. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 146/2021 - BIP
  Wyświetleń: 335
 1850. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 334
 1851. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 6/2022 - BIP
  Wyświetleń: 321
 1852. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 320
 1853. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia i wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 315
 1854. Ogłoszenie o wyniku postępowania Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 312
 1855. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 308
 1856. Informacja o wyborze oferty Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II
  Wyświetleń: 305
 1857. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 305
 1858. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 297
 1859. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II
  Wyświetleń: 297
 1860. Konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 296
 1861. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 287
 1862. Informacja o unieważnieniu postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 285
 1863. Informacja o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1864. Ogłoszenie o wyniku postępowania Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II